Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Taotle toetust kohalikeks ja rahvusvahelisteks projektideks kuni 30. aprillini

Kuni 30. aprillini on võimalik esitada SA Archimedes Noorteagentuurile taotlusi kohalike ja rahvusvaheliste noorteprojektide elluviimiseks.

Rahvusvaheliste projektide elluviimist rahastab Euroopa Liidu programm Erasmus+: Euroopa Noored. Kohalike projektide elluviimiseks saab taotleda toetust uuest pilootprogrammist Noortekohtumised

Noortekohtumised_E+

Erasmus+: Euroopa Noored programmist saab taotleda toetust  nii noorte kui noorsootöötajate rahvusvahelisteks koostööprojektideks:

  • Euroopa vabatahtlik teenistus – võimalus kas saata Eesti noori või kaasata enda igapäevatöösse välisriigist tulevaid vabatahtlikke
  • Noortevahetus – erinevatest Euroopa riikidest pärit noorte kohtumine ja ühine teemaprogrammi elluviimine
  • Noorsootöötajate õpiränne –  noorsootöötajate rahvusvaheline kogemustevahetus ja täiendkoolitus
  • Strateegiline koostöö pikem arendusprojekt, mis võimaldab arendada ja jagada uuenduslikke praktikaid ning suurendada noortevaldkonnas tehtava töö kvaliteeti
  • Rahvusvaheline noortealgatus – projekt, mille algatavad ja viivad ellu noored ise, et mõni oluline teema päevakorda võtta ja maailma kasvõi killukese võrra paremaks muuta
  • Noorte osalusprojekt –  võimalus tõsta noorte osalust ühiskonnas ning tuua noored otsustusprotsessidele lähemale (võimalik teha ka kohalikke osalusprojekte)

Taotlusi saab esitada eesti ja inglise keeles. Tutvu programmi taotlemisprotseduuriga meie kodulehel. Kui aprilli tähtajaks taotlust esitada ei jõua ning vajate täiendavat lisatuge projekti ettevalmistamisel, ootame teid järgmisele Erasmus+: Euroopa Noored projektikoolitusele Idee24 12.-13. septembril. Lisaks soovitame huvilistel tutvuda meie juhendmaterjaliga „Kuidas teha rahvusvahelist koostööd Erasmus+: Euroopa Noored programmis?“.

Kohalike projektide elluviimiseks saab taotleda toetust uuest pilootprogrammist „Noortekohtumised“, mis edendab Eesti elavate erineva emakeelega 11-16- aastaste noorte koostööd ja omavahelist suhtlemist.

Toetame projekte, mis

  • pakuvad noortele võimalust üheskoos mõnd neile huvipakkuvat teemat paremini tundma õppida
  •  toetavad noorte võtmepädevuste arengut ja noorte omaalgatust
  • edendavad eri keelt kõnelevate noorte omavahelist suhtlemist ja teineteisemõistmist
  •  aitavad kaasa avatuse ja sallivuse kasvatamisele osalejates ja ühiskonnas tervikuna

Taotlusi saab esitada eesti, vene ja inglise keeles. Täpsemaid juhiseid taotlemisprotseduuri kohta leiate meie kodulehelt. Pilootprojekti raames on võimalik toetada umbes sadakond projekti, kus osaleb ligikaudu 2000 noort.

Kui tekib täiendavaid küsimusi, pöördu julgelt meie konsultantide poole.