Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Tunnusta noortevaldkonna parimaid tegijaid!

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutas välja noortevaldkonna
tunnustuskonkursi, mille eesmärk on tõsta esile noorsootöösse panustanud
ja valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning mõjukamaid algatusi
nii kohalikul, üleriigilisel kui rahvusvahelisel tasandil.

Tunnustuskonkursile saab esitada kandidaate üheteistkümnes kategoorias:
aasta noorsootöötaja, aasta huvikool, aasta noortekeskus, aasta
noorteühing, aasta osaluskogu, aasta noortemalev, aasta noortelaager,
aasta kohalik omavalitsus, aasta noortevaldkonna sõber/toetaja, aasta
sündmus/algatus/koostöö noorsootöös, pikaajaline panus noortevaldkonda.

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 1. november. Kandidaatide esitamise
vormid on kättesaadavad Eesti Noorstootöö Keskuse veebilehel.

Kandidaate võivad esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud,
sealhulgas üleriigilised noorte- ja noorsooühingud, katusorganisatsioonid,
koolid, kohalikud omavalitsused, maavalitsused jne. Lõpliku ettepaneku
kandidaatide riiklikuks tunnustamiseks teeb haridus- ja teadusministrile
Eesti Noorsootöö Keskuse poolt moodustatud tunnustuskomisjon, kuhu
kuuluvad ka noorte esindajad. Tunnustusauhinnad antakse üle järgmise aasta
jaanuaris.

Lisainfo:
Birgit Rasmussen
Tunnustuskonkursi koordinaator
Eesti Noorsootöö Keskus
Telefon 5811 6807, 735 0388