Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Kliendiküsitlus: Archimedese töötajad on abivalmid, usaldusväärsed ja kompetentsed

Sihtasutus Archimedes viis juunis ja juulis oma sihtgrupi seas läbi veebipõhise kliendiküsitluse. Oma arvustuse sihtasutuse tegevustele andis pisut üle 300 vastaja. Kõrgeima hinnangu said töötajate abivalmidus, usaldusväärsus ja kompetentsus ning hästi korraldatud infoüritused ja koolitused.

Teist korda toimunud asutuse ülese kliendiküsitluse eesmärk oli saada hinnang traditsioonilistele tegevustele kui ka äsjalõppenud 2007-2013 programmiperioodi tegevustele eelkõige koostööpartneritelt kui kõige olulisemalt sihtgrupilt. Vastajate seas oli hariduskoostöö keskuse, Eesti kõrghariduse kvaliteediagentuuri, Euroopa Noored Eesti Büroo, teadusele ja haridusele suunatud struktuuritoetuste rakendusüksuse ning kõrghariduse arenduskeskuse kliendid ning koostööpartnerid.

Kokku andis küsitluses sihtasutuse tegevustele hinnangu 302 vastajat, kellest enamus on Euroopa Liidu tõukefondide elluviijad, kõrg- ja ülikoolide töötajad, tudengid, stipendiaadid, noorsootöötajad ja õpetajad. Lõviosa vastajatest on sihtasutuse pikaajalised koostööpartnerid. Rohkem kui pooled (58%) vastanuist on Archimedesega kokku puutunud viimase viie aasta jooksul korduvalt, 16% on olnud Archimedesega seotud viimase kahe aasta jooksul.

Küsitlusele vastanud hindavad 10-palli süsteemis Archimedese töötajaid ning tegevusi kõrgelt: Archimedese töötajad on klientide arvates abivalmid (9,05), usaldusväärsed (9,02), kompetentsed (8,98) ja kättesaadavad (8,84). 

Lisaks palusime küsimustikus jagada Archimedesega seotud nii toredaid kui vähem toredaid kogemusi. Puudustest viidati korduvalt bürokraatiale, keerulistele euronõuetele, vastuolule seoses ühikuhindade rakendamisega ja pidevatele muutustele aruandluses. Plusspooltest jäid domineerima töötajate abivalmidus ja nende nõuanded, lisaks toodi kiiduväärt kogemusena välja Archimedese tasuta koolitused ja seminarid.

Sihtasutus tänab kõiki, kes meid oma vastustega aitasid, hindab teie tagasisidet ning annab ka edaspidi endast Eesti hariduse ja teaduse arendamiseks parima.Loe küsitluse tulemustest pikemalt SA Archimedese kodulehelt.