Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Rahvusvaheline Väärtusmess 2018 „How non formal education can contribute to a better living together“

Kandideerimise tähtaeg: 27.10.2018 23:59

Üritus toimub 14. – 18 detsembril Portugalis.

Väärtusmessi eesmärgiks on toetada noortevaldkonna tegijaid noorsootöö alusväärtuste teadvustamisel, nende mõistmisel ja jagamisel. Väärtusmessi keskmes on ühiskondlikud muutused, mida mitteformaalse hariduse kaudu saavutada. Üritusel keskendutakse sellele, kuidas mitteformaalse hariduse kaudu edendada ja anda edasi selliseid väärtusi nagu väärikus, austus, empaatia, solidaarsus ja ausus. Väärtusmess ei keskendu ‘vahenditele’ ega ‘meetoditele’, vaid pigem küsimustele “miks?” ja “milleks?”.

Üritusele oodatakse osalema noorsootöötajaid, koolitajaid, noorteliidreid, projektijuhte ja poliitikakujundajaid.

Eesti esindajate jaoks on ette nähtud kuni 3 kohta.

Eelistatakse kandidaate, kes pole viimasel paaril aastal osalenud SA Archimedese noorteagentuuri hoolivate väärtuste tegevuskava ja inimõiguste hariduse suuna tegevustes.

Üritust viiakse läbi inglise keeles.

Kandideerimise tähtaeg: 17. oktoober 2018 (pikendatud kuni 27. oktoober 2018)

Ingliskeelse lisainfo koolituse kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt.

Kandideerimine toimub läbi SALTO kodulehe. Kandideerimiseks peate olema registreeritud SALTO kodulehe kasutajana. Pange tähele, kui taotlus on valmis ja vajutate nuppu „Save your application“, siis salvestab süsteem mustandi („This application is: draft“). Taotluse esitamiseks tuleb lisaks vajutada nuppu “Submit this application“. Vastasel juhul jääb taotlus esitamata ning korraldajad seda ei näe. Korraldajad teavitavad kandidaate konkursi tulemustest hiljemalt 6. novembril 2018.

SA Archimedes eraldab rahvusvahelisel üritusel osalemiseks Erasmus+: Euroopa Noored programmi stipendiumi, mis katab üritusel osalemise reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse stipendiumi kasutamise leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise. Toitlustuse ja majutusega seotud kulutused katab korraldaja programmi Erasmus+: Euroopa Noored raames. Stipendiumisaaja osalustasu on 50 eurot.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirände järgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Maari Põim (maari.poim@archimedes.ee; tel 5670 8150).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@archimedes.ee; tel 697 9223).