Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Lisakonkurss, et liituda “The Power of Non Formal Education” grupiga!

Kandideerimise tähtaeg: 17.01.2019 23:59

Kaasav, haarav, mänguline, sügav, intensiivne, silmiavardav õpisündmus – nüüd esmakordselt Eestis! The Power of Non Formal Education rahvusvaheline koolitus toimub 12. – 17. veebruar 2019 Tallinnas. Koolitus toimub inglise keeles.

Saime kokku 154 taotlust js nüüdseks vabanes koolituse grupis kaks kohta – saame need pakkuda just Eesti noortevaldkonna esindajatele! SANA korraldab lisakonkursi, mille tähtaeg on 17. jaanuar 2019.

Tegu on programmi Erasmus+: Euroopa Noored noorsootöötajate koolitusega mitteformaalsest õppimisest, selle mõjust, printsiipidest ja meetoditest, mis aitavad luua jõustavaid kogemusi toetamaks noorte arengut sotsiaalsete tegutsejatena. Tegemist on juba traditsiooniks muutunud koolitusega (aga mitte traditsiooniliste õpimeetoditega), mis toimub 2-3 korda aastas. Koolituse heast tasemest ja vajalikkusest räägivad seal varem osalenud noorsootöötajad nii Eestist kui teistest Euroopa riikidest.

Koolituse The Power of Non Formal Education mõjule sügavuse lisamiseks astutakse samm kaugemale kui klassikalistel koolitustel. Koolituse programm julgustab osalejaid oma õpikogemuse eest ise vastutust võtma ja panustama õppeprogrammi arendamisse. Selleks kaasab programm kogemuslikku õpet, refleksiooni, jagamist, teadmiste ülekannet ja võimalust panustada ise programmi väljatöötamisse. Täpsem info inglise keeles, sh pax pack in ’downloads’ Pack Pax TC NFE Full 2018.pdf .

Tähtis on arvestada järgmise ajaraamiga:

  • 1/ PRE-TRAINING IMMERSION (6 WEEKS BEFORE THE TC)
  • 2/ THE TRAINING COURSE (4 DAYS AND A HALF)
  • 3/ THE AFTER-TRAINING CONSOLIDATION (8 WEEKS): implementation of your action plan.

Sihtgrupp:

  • Eesti esindajate jaoks on kuni 4 kohta.
  • Kandideerima on oodatud kõik teemast huvitatud vähemalt 18-aastased noortevaldkonna tegijad, kes oskavad suhelda inglise keeles ja on valmis õpitu/kogetu praktikasse rakendama!
  • Eelistame algajaid Erasmus+ noorteprojektide tegijaid: noorsootöötajaid – kohalikest omavalitsustest ja noorteühingutest, huvihariduse ja -tegevuste pakkujaid, kellel on esimene rahvusvaheline projekt selja taga (kas partnerina või n-ö „peakorraldajana“) ning kellel on kindel plaan jätkata tegutsemist rahvusvahelisel maastikul (vastav küsimus kandideerimisvormis „What is your concrete or potential idea for a project within Erasmus+ Youth?“).

Kandideerimine

Põhjalik ingliskeelne lisainfo (sh koolitajate profiilid, päevakava) on leitav SALTO kodulehelt.

Lisakonkursi tähtaeg Eesti osalejatele: 17. jaanuar 2019 (ei kattu SALTO kodulehel oleva välisriikidest kandideerijatele mõeldud tähtajaga, mis oli 11.11.2018), seega on kandideerimisvorm “OFFLINE form” lisatud Excel failina. 

Power of NFE in Estonia_12-17.02.2019 OFFLINE form

Palun saatke aadressile anna.kuzina@archimedes.ee.

Korraldajad teavitavad kandidaate konkursi tulemustest hiljemalt 21. jaanuaril 2019.

Osalustingimused

Koolitus toimub programmi Erasmus+: Euroopa Noored (ingl Erasmus+: Youth In Action) koolitus- ja koostöökava (TCA) raames, mille põhieesmärgiks on noorsootöötajate täiendkoolituse ja rahvusvahelise kogemustevahetuse toetamine.

  • Koolitusprogrammi, toitlustuse ja majutusega seotud kulud katab korraldaja.
  • Osalustasu on 30 eurot.
  • Sõidukulud on osaleja enda kanda (koolitus toimub Tallinnas).
  • NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh osalustasu määr), siis andke meile sellest teada.

SANA rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet, kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Küsimuste korral, sh õppetööle häälestumisel ja koolituse järgsete plaanide tegemisel, aitab Teid Anna Kuzina, (anna.kuzina@archimedes.ee; tel 697 9217).