Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

8 sammuga välismaale vabatahtlikuks

Tahaksid avardada oma silmaringi, elada mõnda aega välismaal ning teha sealjuures ka midagi kasulikku enda ja teiste heaks? Kui noogutasid kaasa, võib Euroopa vabatahtlik teenistus (EVT) olla midagi sinu jaoks.

EVT on noore (17-30) võimalus kogeda vabatahtlikuna töötamist mõnes Euroopa riigis talle huvipakkuvas valdkonnas ning tutvuda samal ajal selle riigi keele, inimeste ja kultuuriga. Sealjuures on see noorele praktiliselt tasuta!

Järgnevad 8 sammu aitavad sul läbida teekonna esmasest huvist vabatahtliku teenistuse alguseni.

sammud1Kaalu, kas vabatahtlik teenistus ikka sobib sulle.
Euroopa vabatahtlikku teenistusse minek eeldab, et oled valmis kolima 2-12 kuuks välisriiki ning panustama 38 tundi nädalas mõne sealse organisatsiooni töösse. Samuti pead olema valmis õppima võõrkeelt, tutvuma uue kultuuriruumi (sh töökultuuriga) ning suhtlema kohalike inimestega. Pane tähele, et keeleoskus, eelnev erialane haridus või -töökogemus ei ole vabatahtlikuks saamiseks nõutavad. Küll aga oodatakse vabatahtlikult seda, et ta oleks huvitatud uusi teadmisi saama ja oskusi õppima. Kui see klapib sinu ootustega, oled astunud esimese olulise sammu EVT suunas.

sammud2Mõtle läbi, kus ja mida tahaksid vabatahtlikuna teha?

Võimalusi vabatahtlikuks tööks on väga erinevaid. Tegeletakse näiteks keskkonna, kultuuri, hariduse, sotsiaaltöö, spordi, noorsootöö jt valdkondades. Seega mõtle hoolega läbi, milline valdkond sulle meeldib, kus tahad end proovile panna ning millisest kogemusest võiks sulle tulevikus kõige rohkem kasu olla. Samuti on oluline kaaluda, milline riik, keel ja kultuur sind paeluvad ning mida tahaksid paremini tundma õppida. Lähtuvalt töövaldkonnast ja riigist, kuhu soovid minna, saad otsida endale sobivaid vastuvõtvaid organisatsioone EVT andmebaasist. Mida parem on klapp sinu huvide ja valitud organisatsiooni tegevuse vahel, seda suurem on tõenäosus, et sinu vabatahtlik teenistus saab olema tõeliselt arendav ja põnev kogemus.

sammud3Leia endale saatev organisatsioon Eestist
Euroopa vabatahtliku teenistuse projekt valmib vabatahtliku, saatva ja vastuvõtva organisatsiooni koostöös. Saatev organisatsioon toetab vabatahtlikku projektiks ettevalmistumisel ning võib abiks olla ka vastuvõtva organisatsiooni leidmisel (nt oma partnerorganisatsioonide seast). Saatev organisatsioon jääb vabatahtliku koduseks tugisambaks ka kogu projekti vältel. Ülevaate Eesti organisatsioonidest, kes vabatahtlikke välismaale saadavad, leiad samuti EVT andmebaasist. Võta organisatsiooniga julgelt ühendust ja räägi oma huvist/plaanist ning sellest, miks sa tahad vabatahtlikuks minna. Lisaks mõtle natukene ka sellele, mida sina sellele organisatsioonile omalt poolt pakkuda saad (nt vabatahtlik abi enne välismaale minekut vms).

sammud4Leia endale sobiv vastuvõttev organisatsioon või projekt ja kandideeri. (Kui ei õnnestu, proovi veel!)
Kui sinu jaoks on selge, kus riigis ja millises valdkonnas tahaksid tööle asuda, on aeg hakata kandideerima sobivatesse organisatsioonidesse või projektidesse. Kui leiad organisatsiooni, mis tundub põnev ning keda sooviksid oma vabatahtliku tööga toetada, anna neile oma soovist teada ning saada neile oma motivatsioonikiri ja CV. Tutvu hoolikalt ka nende tegevusega ning too välja, miks just sina oled sobiv kandidaat sellesse organisatsiooni. Väldi ühe ja sama kirja saatmist kõigisse sind huvitavatesse organisatsioonidesse ning lähene võimalikult personaalselt. Lisaks emailile võib proovida ka video-CV saatmist või helistamist. Kindlasti soovitame võtta ühendust mitme organisatsiooniga, kuna võib juhtuda, et mõnel neist on hetkel vabatahtlik olemas või ei saa nad hetkel vabatahtlikke vastu võtta. Hea teenistuskoha leidmiseks tuleb varuda aega ja kannatust. Sinu šansse tõstab kindlasti ka see, kui oled juba suutnud leida endale saatva organisatsiooni Eestist. Maini see kindlasti oma motivatsioonikirjas ära.

sammud5Kirjutage ühiselt projektitaotlus
Kui saatev ja vastuvõttev organisatsioon on leitud, on aeg arutada ühiselt läbi (nt Skaibis) ja panna taotlusesse kirja sinu vabatahtliku teenistuse eesmärgid, peamised tööülesanded jm. Toetust taotletakse selleks, et võimaldada sulle praktiliselt tasuta osalemine EVT-s. Toetussumma katab vabatahtliku rahvusvahelised reisikulud (osaliselt), majutuse ja toitlustuse, kohaliku transpordi, keeleõppe, taskuraha ning tööalase toetuse. Lisaks on kõik vabatahtlikud kindlustatud ning saavad tasuta osaleda vabatahtlikele mõeldud koolitustel. Kogemus näitab, et mida rohkem sa ise projekti planeerimisse panustad, seda rohkem vastab vabatahtlik teenistus hiljem ka su ettekujutustele ja ootustele.

sammud6Esitage taotlus ja oodake otsust
Erasmus+ programmist saab Euroopa vabatahtliku teenistuse projektideks toetust taotleda 3 korda aastas. Taotluse esitab üks projektiga seotud organisatsioon (saatev või vastuvõttev) oma koduriigi Erasmus+ agentuurile. Eestis on selleks asutuseks Sihtasutus Archimedes Noorteagentuur. Juhul, kui vabatahtlik teenistus toimub mõnes Euroopa Liidu naabruspiirkonna riigis, tuleb taotlus esitada kindlasti Eestisse. Kui taotlus on tähtaegselt esitatud, siis hiljemalt kolme kuu jooksul saate vastuse, kas projekt sai rahastuse või mitte. Positiivse otsuse korral saad hakata end projektiks ette valmistama. Vabatahtlik teenistus ise saab reeglina alata kõige varem 1 kuu pärast projekti ametlikku algust.

sammud7Valmista end ette!
Juhul, kui teie projekt on saanud toetuse, on aeg hakata end projektiks ette valmistama. Hea ettevalmistus aitab sul kiiremini uude organisatsiooni, kultuuri ja töövaldkonda sisse elada ning ka iseennast kindlamini tunda. Mõned tegevused, mida soovitame vabatahtlikel veel enne minekut ette võtta:

 

  • võta ühendust vastuvõtva organisatsiooniga ja täpsusta üle nii töö- kui elukorralduse kui ka reisiga seotud aspektid;
  • uuri ise juurde vastuvõtva riigi ja selle tavade kohta;
  • õpi iseseisvalt vastuvõtva riigi keelt;
  • proovi juba Eestis ära vastavas valdkonnas tegutsemine;
  • vormista koostöös saatva organisatsiooniga endale kindlustus;
  • kui tahad kasulikku siseinfot, võta ühendust samas riigis või samas organisatsioonis olnud teiste vabatahtlikega.

Samm 8: Pane vaim valmis ning oota ka ootamatut!

Kui kõik see on tehtud, võid julgelt seiklusele vastu astuda. Milliseks sinu lugu kujuneb, ei tea täna veel keegi. Küll aga võid informatsiooni ja inspiratsiooni ammutada juba vabatahtliku teenistuse läbi teinud Eesti ja välisriikide noorte kogemustest.