Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Vaata, mis on Erasmus+ programmi 2016. aasta taotlustähtajad, eelarve ja prioriteedid

Euroopa Komisjon kinnitas Erasmus+ 2016. aasta programmijuhendi, mis tutvustab taotlejatele ja teistele huvilistele programmi tingimusi ja nõudeid aastaks 2016.

2016. aasta taotlustähtajad noortevaldkonnas on  2. veebruar, 26. aprill ja 4. oktoober.  Aasta esimene eeltähtaeg on aga juba 14. jaanuaril.

Tutvu ka Eesti Erasmus+: Euroopa Noored programmi 2016. aasta eelarvega.

Lisaks on Euroopa Komisjon aastaks 2016 seadnud programmi prioriteedid noorte ja noorsootöötajate õpirände ja strateegilise koostöö projektidele. Prioriteetidele vastavust võetakse arvesse taotluste hindamisel.

Õpirände (noortevahetused, EVT, noorsootöötajate õpiränne) projektide prioriteedid on:

  • vähemate võimalustega noorte kaasamine;
  • kultuuridevahelise dialoogi, mitmekesisuse ja inimõiguste edendamine ühiskonnas;
  • noorte kriitilise mõtlemise oskuse ja meedia kirjaoskuse arendamine;
  • noorsootöötajate pädevuste arendamine ja meetodite jagamine, mis aitavad edasi anda meie ühiskonna põhiväärtusi ja ära hoida noorte radikaliseerumist.

Võttes arvesse kriitilist olukorda Euroopas saavad noorsootöö, mitteformaalne õppimine ja vabatahtlik tegevus oluliselt panustada pagulaste, varjupaigataotleja ja immigrantide abistamisse või tõsta teadlikkust kohalikes kogukondades. Sellest tulenevalt on pagulasi, varjupaigataotlejaid ja immigrante kaasavad või vastava teemafookusega tegelevad projektid samuti väga oodatud.

Kõik õpirände prioriteedid laienevad ka strateegilise koosöö projektidele. Lisaks on strateegilisel koostööl täiendavad valdkondlikud prioriteedid:

  • kvaliteetse noorsootöö arendamine: sealhulgas noorsootöö rahvusvahelistumise toetamine, noorsootöötajate professionaalsuse arendamine jm;
  • valdkondadevahelise koostöö arendamine noori puudutavates küsimustes, mis võimaldaks noorte suuremat kaasamist ja osalust ühiskonnaelus;
  • ettevõtlushariduse ja sotsiaalse ettevõtluse edendamine noorte seas.

Tutvu strateegilise koostöö prioriteetide täieliku loeteluga siin.