Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Algas Idee45 koolitus Peetri koolis

Täna, 29. septembril, algas Idee45 koolitus Peetri lasteaed-põhikoolis. Koolitusest võtavad osa ligi 90 Eestimaa eri nurkadest kokku tulnud erineva kodukeelega noored. Koolituse eesmärgiks on omandada algteadmised projekti kirjutamise kohta, ning leida projekti kirjutamiseks huvitavaid ideid ja teostamiseks koostööpartnereid.

Esimesel päeval pandi rõhku noorte omavahelise suhtluse loomisele. Selleks kasutati tutvumismänge ja grupitööd.  Maailmakohviku käigus jagasid noored oma mõtteid erinevate huvitavate teemade osas nt poliitika, kirjandus, mängud, teater, muusika.

Päev oli sisukas, positiivne ning huvitav. Noored ise avaldasid arvamust, et päevast jäi kõige enam meelde tutvumismängud ja teemakohvik. Tegevuste käigus said noored uusi tutvusi ning arendasid oma võõrkeele oskust aktiivse suhtlemise teel.

Päeva lõpuks jäi kõrvu kõlama ühe noore mõttetera: “Me kõik sünnime siia ilma ebavõrdsetena ja sellega oleme me võrdsed oma ebavõrdsuses”.

Autorid: Marleen Loik, Darja Reinova, Polina Šhišhkova

Сегодня, 29. сентября, начался тренинг Idee45 в основной школе-детском саду Peetri (Харьюмаа).

 В тренинге принимают участие около  90 молодых людей, которые приехали из разных уголков Эстонии. Главная идея тренинга- научить ребят 12-16 лет писать проекты молодёжных встреч, найти интересные идеи и партеров для реализации проектов.

В первый день  учёбы основной упор был сделан на знакомство участников тренинга. Для этого использовали различные игры и  работу в группах. Во время «Всемирной кофейни» ребята поделились своими мыслями о различных интересных темах, например: политике, литературе, играх, театре, музыке.

День был насыщеным, позитивным и интересным. Ребята высказывали своё мнение о том, что больше всего им запомнилось – игры знакомства и тематическая кофейня. Уже в первый день ребята нашли много новых знакомых, получили новые знания об активном проведении досуга.

В этот день была высказана интересная мысль одним участником: ”Мы все рождаемся в этом мире неравными и  этим мы все равны- своим неравенством”.