Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Algas Idee45 koolitus Tartu Hansa koolis

Täna, 9. märtsil algas Idee45 koolitus Tartu Hansa koolis. Koolitusele kogunesid 75 noort vanuses 11-18 eluaastat Eesti eri paigust. Kolmepäevase koolituse raames õpitakse kirjutama noortekohtumiste projekte algustest lõpuni. Koolituse käigus õpivad vene ja eesti noored meeskonnatööd ja suhtlema eri keeltes. Koolituse käigus leiab iga grupp endale koostööpartneri, kellega koos projekt ellu viia.

Esimesel päevad toimusid erinevad tutvumismängud, mille käigus leidsime sarnaste ideedega mõttekaaslasi, kellega koos on meil huvitav töötada. Huvitavamad tutvumismängud, mis noortele meeldisid, olid teemakohvikud, kus arutleti põnevatel teemadel nagu sport, kirjandus, poliitika, robootika ning mängud. Huvitavateks ideedeks kujunesid näiteks mõtted ellu viia projekt, kus noored kirjutavad ise eesti keeles ilukirjandust. Poliitika ja ühiskonna teema all kujunes välja mõte: Noorte hääl on Eesti tulevik.

Päev oli arendav, noored kogesid erinevaid olukordi, kus nad astusid välja enda mugavtsoonist ja arendasid enda suhtlemisoskust. Noortele meeldis kõige rohkem suhtlemine ning enda avamine, et saada praktilisi kogemusi. Loodame, et koolitus kujuneb sisukaks ja edukaks!

Сегодня, 9-го март

Сегодня, 9-го марта прошёл коолитус (небольшой курс) Idee45 в Тартуской 15-ой школе. В курсе приняло участие почти 80 молодых людей, приехавших из разных уголков Эстонии. В рамках этого трёхдневного курса учат писать молодёжные проекты от начала до конца. Также здесь русско- и Эстонско язычная молодёжь может В ходе работы на проекте русско- и Эстонско язычная дети учатся работать вместе. В течении работы собираются группы единомышленников, в которых люди находят себе партнёров для создания совместных проектов. В первый день были игры на знакомства, многие нашли людей, с которыми хотели бы продолжить общение и работу. Одной из самых интересных игр были тематические кафе, в которых молодые люди смогли обсудить интересные им темы, такие как: спорт,театр,природа, литература, политика, технология и игры. В результате этого родилась интересная идея для создания проекта, целью которого мотивация молодёжи на написание художественной литературы на эстонской языке. Выводом группы обсуждавшей политику стала такая мысль: голос молодёжи – будущее Эстонии. День был познавательным, молодым людям предоставила возможность выйти из зоны комфорта и потренировать свои коммуникативные навыки. Участникам курса больше всего понравилось общение, шанс практики нескольких языков одновременно с такими же общительный и активными ребятами. Надеемся, что коолитус получится познавательным и образовательным.

Michel Salva, Kaide-Liis Suurväli ja Elisabeth

Esimesel päeval pandi tegevuses rõhku üksteisega tuttavaks saamisele. Первый день был основан на знакомстве друг с другом.

Teemakohvikus jagasid noored oma mõtted. В тематическом кафе молодёжь делилась своими мыслями.