Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Idee45 kolmas päev Peetris

Idee45 kolmanda koolituspäeva tõmbasid energizeriga käima Iisaku ja Kehra noored. Sellele järgnes põhjalik ja oluline ülevaade ohutuse teemal. Argo pani noortele südamele, et riskianalüüs ei ole vaid paber, mis peab kontrollimise puhul olemas olema, vaid vahend, mis aitab noortel vähendada riske ja tekkida võivaid olukordi lahendada. Noored said aimu, et tähelepanu tuleb pöörata erinevatele seadustele ja nõuetele, et noortekohtumine ohutult korda läheks. Lisaks ohutusele pöörati viimasel päeval noorte tähelepanu ka projekti kaudu arendatavatele põhipädevustele ning mängiti päeva lõpus ka mõned vahvad ühised mängud.

Kolm asjalikku ja töist päeva on jõudnud lõpule ning rahulolevad noored lähevad koju uute teadmiste, sõprade ja projektiideedega. Järgmiseks noortekohtumise projektitaotluse tähtajaks on oodata palju huvitavaid ja noori arendavaid projekte.

Иде45 на третий день тренинга затянули на минуты энергии Иизакувских и Кехравских ребят. Этому последовала очень точная и важная информация о технике безопасности. Арго поставил молодёже на сердце, что анализ риска не просто бумаа которая должна быть при проверке, но и предмет, который поможет ребятам уменщить риск и уметь решать проблемы. Молодёж понял, что нужно обращат внимание на разные законы и правила, что бы встречи проходили безопаснее. В добавок к безопасности обратили в последний день внимание молодёжи на то, какие качетсва разиваються во время составления проекта и играли в конце дня некоторые интересные игры.

Три важных и насыщеных дня подошли к концу, удовлетворённые ребята едут домой с новыми знаниями, друзьями и идеями для проекта. К следующему подаву заявки ждём много интересных  и развивающих проектов.

Darja, Kati, Anna-Liisa