Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Kampaania “Sõbralikkuse Saadikud”/Кампания «Послы дружелюбия»

Kampaania “Sõbralikkuse saadikud”

Alates 2019. aastast on SANA programmi Noortekohtumised tegevuskava keskmes on programmi ühe peamise väärtusena sõbralikkuse loomine Eesti ühiskonnas erineva kultuuritaustaga noorte vahel.

Me elame ühes Eestis ja on oluline, et erineva kultuuritaustaga noored kasvaks üles keskkonnas, kus iga liige on väärtustatud ning noored oskavad ja tahavad koos tegutseda.

Kampaania eesmärk on julgustada noori suhtlema teisest kultuuriruumist pärit noortega ja tutvustada programmi Noortekohtumised kui üht vahendit, kuidas selliseid sõpruseid luua.

Programm Noortekohtumised käivitati SA Archimedese noorteagentuuri poolt 2015.aastal ja on nelja tegevusaasta jooksul kokku viinud peaaegu 6000 erineva emakeelega noort üle Eesti. Just nende noorte seast on sirgunud Sõbralikkuse Saadikud, keda käesoleval aastal teile tutvustame.

Kõik Sõbralikkuse Saadikud leiad altpoolt!


Кампания «Послы дружелюбия»

План действий программы молодежных встреч SANA на 2019 год фокусируется на одной из главных ценностей программы — налаживании дружественных связей в эстонском обществе между ребятами из разных культур.

Мы все живем в одной Эстонии, и очень важно, чтобы ребята из разных культур росли в среде, где каждый представляет особую ценность, а молодежь хочет и умеет действовать сообща.

Цель кампании заключается в том, чтобы побудить молодых людей общаться с ребятами из другого культурного пространства и познакомить их с программой Молодежные встречи в качестве одного из инструментов для налаживания таких дружеских отношений.

Программа Молодежные встречи была запущена Молодежным агентством целевого учреждения Archimedes в 2015 году, и за четыре года своей деятельности свела воедино почти 6000 проживающих в Эстонии ребят, говорящих на разных родных языках. Именно из их числа и появились Послы Дружелюбия, и в этом году мы вам их и представим.