Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noored tõstsid üheskoos oma teadlikkust poliitikast

27.07-31.07 toimus noortekohtumine huvikooli Optimum Semper, Illuka kooli ja Eesti noorte vahel. Projektist võtsid osa eesti ja vene kodukeelega noored Tallinnast, Illuka vallast ja Narvast. Noorteprojekti teemaks oli „Noored tahavad kaasa rääkida“.

See oli poliitikateemaline vene, eesti noorte kohtumine, kus tegutsesime ja rääkisime kahes keeles. Projektiidee tekkis koolitusel Idee45 märtsis 2020, „kohvikus“ osalemise käigus “Poliitika” laua taga arutledes tekkis küsimus, miks noored ei tunne huvi poliitika vastu. Põhjusanalüüsi viie miksiga käigus tekkis huvi ja mõtted poliitika teemaga edasi minna, et saada rohkem infot poliitika, noortepoliitika kohta, muuta oma suhtumist poliitikasse, kohtuda  poliitikuga ja uurida, kuidas saadakse poliitikuks, arendada endas eneseusku, liidriomadusi, meeskonnatööoskusi; panna ennast proovile poliitiku rollis, õppida esinema teiste ees, oma arvamust väljendama ja kaitsma.

Meil käis külas Viktoria Ladõnskaja-Kubits, kes rääkis oma tööst, tegemistest poliitikuna ja milline rikkus on osata mitut keelt. Külas käisid veel ENL-ist Gregory-Martin Linder ja Gerda Männiste, kes mõlemad rääkisid oma tegemistest. Peale külaliste käiku sai noortekohtumine poliitilise vaimu sisse ja peeti debatt.

Nende külaliskohtumiste käigus meie saime teada, mis on need organisatsioonid, kus meie võiksime oma sõna sekka öelda, millest alustada, kui tahame aktiivsemalt osaleda otsuste vastuvõtmises, mis puudutavad meie elukeskkonda; kuidas saab olla kaasatud otsuste tegemisse; millised on need organisatsioonid, kuhu võib pöörduda, kui on soovi kaasa rääkida noorte aktuaalsetel teemadel.

Laagril oli ka oma ülem nõukogu, kuhu kuulusid: president, peaminister, haridusminister, keskkonnaminister ja nõunik. Nende ülesanne oli teha kindlaks, et külalistel oleks kõik hästi ja nende välja mõelda oli, kuidas külalisi vastu võtta. Haridusministril oli ülesanne sisse juhatada noortekohtumise tantsushow ja keskkonnaministri ülesanne oli sisse juhatada prügi võimlemine. Prügi võimlemine oli tiimi tegevus, kus tiimid jagati erinevatesse sektoritesse ja neil oli vaja üles korjata kõik prügi, mis silma alla jäi. Leiti palju erinevaid asju ning meie territoorium sai poole puhtamaks.

Aega aitasid sisustada seltskonnamängud, oli hoogsaid ja rahulikke mänge, mängijaid oli igas mängus. Eriti ägedaks kujunes meeskonnatöö olümpia. Seda mängu mängisime 6- liikmelistes tiimides. Kokku tuli tiimidel läbi teha 6 mängulist ülesannet, kus võidu tõid usaldus, üksteise mõistmine, suhtlemisoskus ja arusaam ühisest eesmärgist.

Noorte kohtumised on kasuks nii eest noortele, kui ka vene noortele. Noored täiendavad oma keelelist sõnavara ja suhtlemisoskusi kodukeeles ja võõrkeeles. Need projektid aiatavad tugevdada suhteid, koostööd erineva kultuuritaustaga noorte vahel. Kokkuvõttes võib öelda, et meil tõesti läbi projektitegevuste suurenes teadlikkus poliitikast ja mõnedes noortes  ärkas huvi poliitika vastu. See noortekohtumine oli väga õpetlik, hariv ja tegevused olid teguderohked.

Säde, Nora Marii, Lev