Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Koolitajate pädevuste arendamine – COMETS 2018 Austrias

Õppimine individuaalselt ja grupis – õppimise vahendamine ja toetamine koolitajana

2-8. mail toimus Austrias Viinis koolitajatele suunatud koolitus pealkirjaga “COMETS – Undestanding and facilitating individual and group learning processes”, mille korraldajaks oli SALTO-Youth Training & Cooperation Resource Centre. Koolitusel tõi kokku erinevatest riikides 25 inimest, Eestist osalesid koolitusel nii noorte- kui täiskasvanute valdkonnas tegevad koolitajad Minni Aia-Utsal ja Elina Siilbek. Koolituse fookuses oli Euroopa Koolitus Strateegia (European Training Strategy) raames välja töötatud koolitajate kompetentsuse mudeli (Competence Model for Trainers – www.salto-youth.net/trainercompetences) eri pädevuste arendamine osalejates.

Koolitus pakkus osalejatele võimalust reflekteerida enda senise praktika, kogemuse üle, jagada erinevaid teadmisi ning siduda senised teadmised ETS kompetentsuse mudeli teatud valdkondadega. Peamine eesmärk oli koolitajatele võimaldada tegevusi, mis toetaksid nende individuaalset arengut ning suunaks võtma edasisi samme enda praktikaga seoses. Oluline oli ka asjaolu, et koolitajad reflekteerimise kaudu seaksid teatud määral kahtluse alla enda praktika teatud aspektid, et lähtuvalt kompetentsuse mudelist teadlikult enda arengut suunata ja praktikat tõhustada.

Erinevate teoreetiliste teadmiste jagamise ja praktiliste harjutuste kaudu arendati mitmeid kompetentsuse mudelist toodud valdkondi. Kuigi mudelis on toodud kokku seitse valdkonda (individuaal- ja grupis õppimise protsesside mõistmine ja vahendamine; õppima õppimine; haridusprogrammide loomine; edukas koostöö meeskonnas; tähenduslik suhtlemine teiste inimestega; interkultuuriline kompetentsus; ühiskondlik kaasatus), siis koolitusel keskenduti peamisel esimesele. Nii individuaalsete kui grupis õppimisega seotud protsesside toetamisel lähtuti kaheksast printisiibist:

  • teadlikkus nii iseendast koolitajana, grupist, valdkonnast kui ka kontekstist;
  • valmisolek arvustada ja analüüsida iseenda praktikat;
  • valmisolek nihutada piire ja avardada vaatenurka;
  • koolitajana konkreetsus ja selgus valikute suhtes;
  • tervliklikkus ja ausus;
  • ruumi andmine inimesele kui tervikule – keha, vaim, hing ja süda;
  • teadlikkus endast kui õppijast teiste seas;
  • korrektne viitamine ja autoriõiguste tunnustamine.

Koolitajateks olid Nik Paddison ja Alexandra Beweis, kes kasutasid igapäevaselt mitmeid erinevaid võimalusi ja meetodeid, mida ka osalejad saavad enda praktikasse üle võtta. Kuna suur rõhk oli osalejate isiklikul refleksioonil, kasutati reflekteerimiseks nii individuaalseid, paaris, väiksemas või suuremas grupis rakendatavaid metoodikaid, mis andsid võimaluse kõikidele osalejatele isiklikuks arenguks. Lisaks koostas iga osaleja terve koolituse vältel enda isikliku arengu kaardi või teekonna, kuhu igapäevaselt lisas reflekteerides enda mõtted ning sõnastas eesmärgi, motivatsiooni ja isikliku moto professionaalseks arenguks.

Üldiselt oli koolitus kasulik mitmetest aspektidest lähtuvalt. Üheltpoolt pakkus võimalusi seostada teooriat senise praktikaga ning seda tõhustada, kuid samas rikastas ka metoodiliselt. Oluline on, et koolitusel jäeti palju aega enda kogemuse reflekteerimiseks nii koolitusega seoses kui ka laiemalt enda praktikaga koolitajana. Reflekteerimine võimaldab vaadata nii tagasi kui edasi ja lähtuvalt arenguvajadustest leida võimalused enda praktika tõhustamiseks ja parendamiseks koolitajana. 

Koolitusel osaleja Minni Aia-Utsal