Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Mõtted XII meetodimessilt “Innovatsiooni lained” Varnas

6.-10.novembril 2017.a toimus Bulgaarias Varnas XII meetodimess alapealkirjaga “Innovatsiooni lained”. Varna on 2017.a Euroopa noorte pealinn. See paistis välja ka linnapildist.

Eesti organisatsioonide ja inimestega olid koostööd teinud paljud meetodimessil osalenutest. Rohkem oli ikka häid kogemusi, mõnel juhul räägiti ka ebamugavaid juhtumisi partnerluses. Meetodimessil tutvustatud koolitusmeetodid on leitavad Salto Educational Tools veebilehelt. Huvipakkuva meetodi kirjelduse saad alla laadida, sageli koos abistavate töölehtedega.

Rahvusvahelisele koolitusele tüüpiliselt sain sealt mitmeid häid kontakte edasiseks koostööks. Samuti oli see hea läbilõige Euroopa riigis praegu kasutusel olevatest õpimeetoditest, sai oma praktikat teistega võrrelda, väikseid nippe juurde ning muidugi hea energialaengu.

Juttudest nii organiseeritud kui vabas tegevuses tuli välja, et paljud osalejad olid Eesti organisatsioonide, koolitajate, noorte, noorsootöötajate või spetsialistidega kokku puutunud. Kogemusi oli nii häid kui negatiivseid. Mitmete jaoks on Eestist loodud kuvand kui IT-riigist ja heaolusse liikunud ühiskonnast. Mõtlesin selle käigus, kui oluline on iga Erasmus+ kaudu osaleva inimese poolt teadvustamine, et ta esindab lisaks endale ka meie riiki. Kõik need kogemused kanduvad edasi järgmistele programmis osalejatele. Seega ei ole vastutus ainult iseenda, oma organisatsiooni ja rahastaja ees, vaid kaudselt iga Erasmus+ raames õppija ees. Need sõnad ja väljendid, mida oma riigi kohta kasutame, meie enda hoiak ja käitumine kujundab mainet, eelarvamusi ja kuvandeid meie riigist. Seega võiksime ehk igaüks seda vastutust tajuda ning käituda vääriliselt, et iga järgminegi osaleja saaks meie kaudu hea maine saatjaks kaasa. Näiteks oli meie meetodimessi piltides raporteerimas üks leedukas ja üks itaallane. Nad mõlemad olid näinud, kuidas Siiri oli seda varasemalt teinud, imetlesid teda ja hindasid, et ta kuulub juba meistriklassi – Siiri ei kajasta mitte ainult seda, mida kuuleb ja näeb, vaid ka seda, mis on sõnade taga.

Tutvudes enne koolitust koha peal pakutavate meetoditega, selgus, et nende hulgas oli ka selliseid, mis on välja arendatud koos eestlastega ja kättesaadavad ka eestikeelsetena. Üllatusega avastasin, kui vähe olen ise märganud või otsinud Eesti organisatsioonide poolt loodud ja jagatud vahvaid vahendeid. Infot on me ümber nii palju ning usun, et selle info minuni jõudmises olen ikka ise midagi tegemata jätnud. Näiteks oli üheks selliseks meetodiks kaheksa võtmekompetentsi mäng.

Teise üleskutsena julgustan kindlasti osalejaid kasutama võimalust viia läbi töötuba rahvusvahelise kogemuse saamiseks. Mina küll ei haaranud võimalusest saada tagasisidet kriitiliselt sõbralt. Samas sain erakordse võimaluse, et minu töötuba joonistati üles ja sellest peegeldus kogu protsess. Samuti andsid osalejad tagasisidet, kuivõrd tutvustatud meetod nende praktikasse kohaldub. Kui ise võimalusi ei kasuta, siis keegi neid kätel kohale ei too. Erasmus+ tegevuste raames ollakse üldiselt toetavad, innukad ja julgustavad. See loob katsetamiseks eriliselt soodsa keskkonna.

Sain omale mälestuseks kaasa Alessandro Donati poolt üles joonistatud minu juhitud töötoa E. M. Goldratti eelduste puu meetodi tutvustamiseks. Saan selle abil meetodi tutvustust veelgi arendada ning sellest ühe tõhusa töötoa välja kujundada.