Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noortealgatuse aruandlus

Teie noortealgatusprojekt on saanud Euroopa Noored Eesti büroolt toetuse – hurraa!

Sellelt leheküljelt leiate materjale ja infot, mis aitab projekti elluviimise ja aruandlusega seonduvatele küsimustele vastused saada.

Kui teil tekib aga küsimusi, millele siinkohal vastust ei leia, siis võtke julgelt ühendust Karin Ööveliga aadressil karin.oovel@archimedes.ee.

1. Projekti elluviimist ja aruandlust lihtsustav koondinfo, millega tuleb kõigil noortealgatusprojekti tegijatel tutvuda (vt ka vene keeles)

  • rahastus
  • nähtavus
  • büroo toetus
  • aruandlus

2. Lõpparuanne ja tuumikgrupi liikmete nimekiri

Lõpparuande viimasele lehele tuleb kirjutada kõikide tuumikgrupi liikmete nimed, info ja allkirjad.

  • Kui projektigrupis toimub muudatusi (nt üks liige loobub osalemast, kuid tema asemel liituvad teiega kaks teist aktiivset tegutsejat), siis allkirjad tuleb esitada nende poolt, kes projekti lõpus projektimeeskonnas olid ning saavad oma allkirjaga kinnitada projekti toimumist. Projektimeeskonna muutus ning uued liikmed tuleb kajastada lõpparuandes.
  • Info tuumikgrupi kohta peab olema esitatud nii elektroonilises lõpparuandes, kui ka paberkandjal esitatud lõpparuandes. Viimasel peavad olema tuumikgrupi liikmete originaalallkirjad.

3. Lõpparuanne koos lisadega tuleb esitada hiljemalt 2 kuud pärast projekti lõppkuupäeva. Büroo vaatab aruande läbi 45 päeva jooksul (pikeneb, kui tekib täiendavaid küsimusi). Lõpparuanne tuleb esitada nii elektroonselt kui ka paberkandjal:

4. Projektinõustaja roll noortealgatusprojektis

Projektinõustaja ülesanne on toetada noori projekti elluviimise jooksul, võtmata neilt vastutust idee elluviimise eest. Vaata selle kohta Raimo Ülavere õppevideosid Telepurgist:

Projektinõustaja peab oma töö protsessi ja tulemusi põhjalikult analüüsima. Millised olid projektiperioodi suurimad õnnestumised/väljakutsed? Kuidas toetasite noorte õpikogemust projekti vältel? Projektinõustaja kokkuvõte tuleb lisada lõpparuandele: see võib olla vabas vormis, pikkus u 1 A4.

5. Ülevaade kuludokumentidest

Kui omal eelnev kogemus puudub, siis võib projekti kulude jälgimiseks teha tabeli juuresoleva näite alusel. On oluline, et teil oleks projekti käigus ülevaade tehtavatest kuludest. Siis ei kuluta te rohkem, kui esialgu planeeritud.

Kulud tuleb teha vastavalt taotluses esitatud eelarvele ja tegevuskavale. Kuludokumendid – arved, tšekid – tuleb võtta oma organisatsiooni nimele ja hoida alles 5 aastat. Skaneeri või tee koopia kõigist tšekkidest, et nende peal olev info ei tuhmuks.

Büroole ei ole vaja tegevuskulude kohta kuludokumente ega nende koopiaid esitada. Kuludokumentide koopiad tuleb esitada vaid rahvusvaheliste reisikulude kohta. Küll aga võib büroo taotlejalt tagasiulatuvalt kuludokumente küsida, kui see vajalikuks osutub.