Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

30. aprilli tähtajaks esitati Noorteagentuurile 119 projektitaotlust

30. aprill oli nii Erasmus+: Euroopa Noored kui ka uue pilootprogrammi Noortekohtumised taotlustähtaeg. Tähtaegselt laekus SA Archimedes Noorteagentuurile 93 Erasmus+: Euroopa Noored ning 26 Noortekohtumiste projektitaotlust.

ERASMUS+: EUROOPA NOORED

Teiseks taotlusvooruks laekus meile täpselt sama palju taotlusi kui eelmiseks tähtajaks 4. veebruaril – kokku 93. 2. juulil koguneb Erasmus+ noortevaldkonna hindamiskomisjon, kes teeb ettepaneku, milliseid projekte toetada ja milliseid mitte.

KA1 ehk noorte ja noorsootöötajate õpiränne: 75 taotlust

  • Noortevahetused: 26 taotlust
  • Noorsootöötajate õpiränne: 24 taotlust
  • Euroopa vabatahtlik teenistus: 24 taotlust
  • Segaprojektid: 1 taotlus, mis sisaldab nii noortevahetust kui noorsootöötajate õpirände projekti

KA2 ehk strateegiline koostöö ja noortealgatused: 11 taotlust
KA3 ehk noorte osalusprojektid: 7 taotlust

NB! 26 taotlust 75-st esitati koostööks ühe või mitme EL naabruspiirkonna riigiga. Kuivõrd koostööks naabruspiirkonna riikidega on võimalik Erasmus+ programmijuhendi kohaselt eraldada umbes 25% KA1 eelarvest, tähendab see seda, et konkurents nende taotluste vahel on oluliselt tihedam kui programmiriikidega koostööd tegevatel projektidel.

NOORTEKOHTUMISED

30. aprillil oli esmakordselt ka pilootprogrammi Noortekohtumised taotlustähtaeg. Noortekohtumine on Eestis elavate erineva emakeelega noortegruppide koostööprojekt, mille põhitegevus on noorte omavaheline kohtumine (3-6 päeva) ja noorte poolt valitud teemaprogrammi elluviimine.

Kokku laekus tähtajaks 26 taotlust, millega  taotleti toetust 35 noortekohtumise elluviimiseks. (Ühes taotluses saab taotleda toetust kuni kolme Noortekohtumise elluviimiseks). Kokku kaasaksid need 35 kohtumist positiivse otsuse korral 716 11-16-aastast noort, kellest pooled õpivad vene õppekeelega koolides. 26-st taotlusest 15 esitati vene keeles, 10 eesti keeles ja 1 inglise keeles.

Noortekohtumiste hindamiskomisjon koguneb 25. mail, et teha otsus, milliseid projekte toetada ja milliseid mitte. Taotlejatele antakse otsusest teada enne 1. juunit.

Järgmine taotlustähtaeg mõlema programmi jaoks on taaskord 1. oktoobril. Teie taotlusi ootame aga juba ka eeltähtajaks 2 nädalat varem, et anda teie projektidele tagasisidet ja teha parandusettepanekuid.