Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noortekohtumised lähevad üle haridus- ja noorteametile, Erasmus+ ja ESK jätkavad Archimedeses

Alates 1. augustist jätkab sihtasutus Archimedes Euroopa Liidu hariduskoostöö-, noorte- ja spordiprogrammi Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi koordineerijana. Samuti jätkavad Archimedese noorteagentuuris tegevust Eurodesk Eesti ja SALTO osaluse ja informatsiooni ressursikeskus.

„Alates 1. augustist läks üks osa sihtasutuse Archimedes senistest tegevustest üle haridus- ja noorteametile (HarNo), kuid vähemalt aasta lõpuni jäävad Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programm, Euroguidance, Eurodesk ning SALTO osaluse ja info ressursikeskus Archimedese alla,“ selgitas sihtasutuse Archimedes juhatuse esimees Rait Toompere. „Seesugune samm-sammult üleminek on vajalik, et tagada nimetatud programmide ja tegevuste õiguspärane ja sujuv üleminek uude ametisse.“

SA Archimedese noorteagentuuri juhataja Reet Kost lisas: “Noorteagentuur jätkab oma senist tööd programmide Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpus sihtgruppide nõustamise ja informeerimise, noorsootöötajate koolitamise ja rahvusvahelise noorsootöö ning noortepoliitika kujundamise valdkondades. Tegutseme tulemusliku 1. oktoobril saabuva Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse kolmanda taotlusvooru nimel ning ootame aktiivset osavõttu, et toetused jõuaksid huvilisteni. Mingisuguseid muudatusi taotlemises seoses HarNo loomisega ei teki.”

Alates 1. augustist liikusid haridus- ja noorteameti koosseisu Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA), akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/NARIC keskus) ja riiklikud ning struktuuritoetustega seotud kõrgharidus- ja noorteprogrammid.

Programme Noortekohtumised ja Hooliv klass hakkab edaspidi ellu viima HarNo Noortevaldkonna korraldamise osakond. Noortekohtumiste programmi koordineerib jätkuvalt Anni Tetsmann, kellega saab ühendust anni.tetsmann@harno.ee. Uudiseid programmi kohta saab jälgida Noortekohtumiste facebooki lehelt. Info programmide kohta on üleminekuperioodi lõpuni leitav ka Noorteagentuuri kodulehelt.

Praeguste plaanide järgi liiguvad sihtasutuse Archimedes alla jäänud Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri tegevused haridus- ja noorteametisse 2021. aastal, konkreetne ajakava sõltub Euroopa Komisjoni otsustest.

Riigikogus 3. juunil 2020 vastu võetud Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muudatustega luuakse Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalasse Haridus- ja Noorteamet senise kolme haridusvaldkonna sihtasutuse Archimedese, HITSA ja Innove ning Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) baasil. Haridus- ja Noorteamet alustas tööd 1. augustil.