Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Eesti konsulteerib Euroopa riike noorte ühiskondliku osaluse teemadel

SA Archimedese noorteagentuur võitis hiljuti konkursi, millega Euroopa Komisjon usaldas Euroopa riikide noorte osaluse temaatika konsulteerimise Eestisse.

Kolme aasta jooksul investeerib Euroopa Komisjon kompetentsikeskuse tegevusse, mis soodustab üleeuroopaliselt noorte suuremat kaasamist ja osalemist ühiskonnas ja otsustamises, ca 1 miljon eurot.

Eestisse rajatud kompetentsikeskuse tegevusi asus koordineerima seni Austraalias Victoria Ülikoolis noorte ühiskondliku osaluse valdkonna lektori ametit pidanud Martti Martinson.

„Uuringud kinnitavad, et noorte toetus Euroopa ühtsuse ideele ning noorte huvi ühiskonnas toimuva vastu on kõrge, ent osalus traditsioonilistes poliitilistes protsessides on pigem madal ning see on väljakutse kogu Euroopa jaoks. Noored otsivad üha enam uusi viise ühiskonnas kaasa rääkimiseks ning selles on vaja neid toetada,“ lausub Martinson.

Tema sõnul on suhtumine noortesse endiselt valdavalt skeptiline ning paljuski ka mitteusaldav ning patroniseeriv. „Meie retoorika on üldises plaanis kogu Euroopas selline, et noored on olulised, aga kui pisut süveneda, siis võib näha, et sageli see ainult retoorika ongi. Loodud kompetentsikeskuse ülesanne on näha võimalusi, kuidas noored oleks oodatud ühiskonnaelus osalema nüüd ja praegu, mitte kunagi tulevikus, vanemaks saades, ning sealjuures aidata seda väljakutset lahendada kõikides Euroopa riikides,“ selgitab Martinson.

Salto-Youth on võrgustik, mis toetab Erasmus+: Euroopa Noored programmi raames läbiviidavat õpi- ja koolitustegevust. SALTO võrgustik töötab välja ja levitab noortevaldkonna õppe- ja koolitusmaterjale, korraldab rahvusvahelisi koolitusi ja partnerlusseminare ning toetab Erasmus+ agentuuride tegevust noorte valdkonnas. Valdkondlikud ja regionaalsed ressursikeskused asuvad alates 2018. aastast Belgias, Poolas, Prantsusmaal, Sloveenias, Saksamaal ja Eestis.

Noorteagentuur on sihtasutuse Archimedes struktuuriüksus, mis tegeleb noorte, noorsootöötajate ja noortevaldkonna arengu toetamisega ning rahvusvahelise koostöö edendamisega.

1997.aastast tegutseva noorteagentuuri visioon on “Aitame Eestil kasvada!”