Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

ENEB hakkab koordineerima Eurodesk infovõrgustikku

Eurodesk on üle-Euroopaline infovõrgustik, mis on suunatud noortele ja noortega tegelevatele inimestele ning organisatsioonidele. Võrgustik jagab infot noorte õppimis-, töötamis- ja koolitusvõimaluste kohta Euroopas, sealhulgas teavitab programmist Erasmus+.

Ühtlasi on võrgustiku ülesanne julgustada noori suuremale osalusele ühiskonnas ja dialoogile otsustajatega (nn. struktuurne dialoog). Samuti on võrgustiku kaudu võimalik leida partnereid erinevate välisprojektide, näiteks noortevahetused, vabatahtlik teenistus jms ellu viimiseks. Võrgustik haldab ka noortele suunatud infoportaali European Youth Portal.

Eurodesk võrgustik on esindatud 33 Euroopa riigis ja sellega on ühinenud üle 1200 noorteinfoga tegeleva organisatsiooni. Eurodeski võrgustikku Eestis kuulub üle 30 koostööpartneri: noorte teavitamis- ja nõustamiskeskused ning erinevad noorteorganisatsioonid igas Eesti maakonnas.

Alates 2015. aastast on Eurodesk infovõrgustiku Eesti koordinaatoriks SA Archimedes Euroopa Noored Eesti Büroo. Senimaani koordineeris võrgustiku tegevusi MTÜ Eesti Euroopa Liikumine. Lisainfot võrgustiku kohta saab e-posti aadressilt evelin.koppel@archimedes.ee või telefonilt 697 9222.

eurodesk-colour.jpg