Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur toetab Ukrainat

Ajal, mil kogu Euroopa on koondunud Ukraina selja taha, otsime kõik võimalusi, kuidas ukrainlasi aidata. Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur teeb endast oleneva, et näidata solidaarsust ja võidelda ebaõiglusega. Kasutame Euroopa Liidu haridus- ja noorteprogrammide Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse kogu võimalikku paindlikkust ja otsime võimalusi täiendavateks toetusmeetmeteks.

Agentuuri kõrghariduse valdkonna spetsialistid töötavad koos Eesti ülikoolidega selle nimel, et teha ettevalmistusi Ukraina tudengite vastuvõtmiseks Erasmus+ programmi vahendite abil.

Ukrainas või sellega piirnevas kõrge ohutasemega riigis ning Venemaal toimuvate õpirännete puhul on agentuuridel õigus kohaldada force majeure’i ehk vääramatu jõu klauslit. See tähendab, et projektitegijad saavad õpiränded koheselt tühistada, edasi lükata või nende asukohta vahetada paindlikemal viisil, olenemata Erasmus+ või Euroopa Solidaarsuskorpuse tavapärasest reeglistikust. Sama kehtib ka sissetulevate õpirännete suhtes. Suuniste saamiseks ja küsimuste esitamiseks tuleb pöörduda otse oma agentuuri kontaktisiku poole.

Kutsume haridus- ja noortevaldkonna projektitegijaid üles 23. märtsil ja 4. mail lõppevateks taotlusvoorudeks kirjutama projekte, millega kriisi leevendamisele kaasa aidata. Näiteks on võimalik programmide toel aidata sõjapõgenikke, korraldada täiendkoolitusi õpetajatele, kohandada noorsootöö meetodeid, panustada kohaliku kogukonna ühtsuse hoidmisesse, tegeleda vaimse tervise hoidmisega ja muud sarnast. Konkreetsema nõuande saamiseks võtke samuti ühendust agentuuri töötajatega.

Viimaks paneme kõigile südamele, et kuigi kriitiline olukord Ukrainas mõjutab väga paljusid eestimaalasi, tuleb eelkõige hoolt kanda iseenda eest, sest vaid tervena saame olla toeks teistele abivajajatele. Stressi ja ärevusega toimetulekuks soovitame jälgida peaasi.ee veebilehte, kus jagatakse nõuandeid keerulisel ajal enda eest hoolitsemiseks. Kõik, kes soovivad Ukrainat eraisikuliselt toetada, leiavad selleks võimaluse lehelt www.ukrainaheaks.ee.