Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Erasmus+ programmi aasta viimane taotlustähtaeg on 1. oktoobril

Aasta viimane võimalus esitada Euroopa Noored Eesti büroole taotlusi rahvusvaheliseks koostööks noorte valdkonnas lõppeb 1. oktoobril kell 13.00. 

Erasmus+ programm toetab noorte omaalgatust ja vabatahtliku panustamist Euroopas, noorsootöö kvaliteedi arendamist läbi rahvusvaheliste koolitusprojektide ja pikaajalise strateegilise koostöö ning noorte osalemist poliitikate kujundamises. Kõik Erasmus+ projektid (v.a noorte osalusprojektid) viiakse ellu koostöös rahvusvaheliste partneritega.

Erasmus+ programmi tegevusvõimalused:

1. noorte ja noorsootöötajate õpiränne (key action 1 ehk võtmetegevus 1):

2. uuendusele suunatud koostöö (key action 2 ehk võtmetegevus 2):

3. poliitikate kujundamine (key action 3 ehk võtmetegevus 3):

Taotlused esitatakse elektroonilisel kujul ning neid saab täita nii eesti kui ka inglise keeles. Tutvu taotlusvormidega ja asu oma projektiideed kirja panema siin.

NB! 1. oktoobri tähtaega silmas pidades, palub Euroopa Noored Eesti büroo partnerite valikul arvesse võtta, et suurem osa eelarvest projektideks koostöös naabruspiirkondade riikidega on juba välja jagatud. Seega soovitame partnerite valikul ja projekti planeerides hästi läbi mõelda, kas ja mil määral on põhjendatud, et koostöö toimub programmi partnerriikidega ning kas projekt kaotaks väärtust sel juhul, kui partneriks oleksid ainult programmiriikide organisatsioonid.

Ära jäta oma projekti esitamist viimasele hetkele. Soovitame taotlusi hakata esitama juba mõned päevad enne taotlustähtaega. 30. septembril on võimalik saada abi meie telefonilt 6979236 ajavahemikus 10.00-20.00 ja/või e-postilt kaja.ainsalu@archimedes.ee