Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Euroopa Noored Eesti büroost sai Noorteagentuur

Seoses SA Archimedes struktuuriüksuste nimetuste ühtlustamisega kinnitas sihtasutuse nõukogu 2. aprillil Euroopa Noored Eesti büroo uueks nimeks SA Archimedes Noorteagentuur (lühidalt SANA).

Uus nimi inglise keeles: Archimedes Foundation Youth Agency
Uus nimi vene keeles: Молодежное агентство Целевого учреждения Archimedes

„Kuivõrd oleme viimaste aastate jooksul oma tegevusvälja oluliselt laiendanud ning viime lisaks Erasmus+: Euroopa Noored programmile ellu ka mitmeid teisi noortevaldkonda toetavaid algatusi, sobib uus nimi oluliselt paremini meie tegevusprofiiliga,“ ütleb SA Archimedes Noorteagentuuri juhataja Reet Kost.

Sisulisi muudatusi uus nimi Noorteagentuurile kaasa ei too. SA Archimedes Noorteagentuur tegeleb jätkuvalt noorte, noorsootöötajate ja noortevaldkonna arengu toetamisega ning rahvusvahelise koostöö edendamisega.

SANA ülesanded:

Strateegilise koostöö soodustamine noortepoliitika ja noorsootöö arendamisel ning noorte ja noorsootöötajate õpirände ja osalusprojektide toetamine läbi Euroopa Liidu programmi Erasmus+: Euroopa Noored elluviimise.

• Noortevaldkonnale suunatud rahvusvaheliste koolitus- ja arendustegevuste ning uuringute kavandamine ja teostamine koostöös Erasmus+ riiklike agentuuride ning teiste kohalike ja rahvusvaheliste partneritega.

Noortevaldkonna arengukava (2014-2020) meetme “Kvaliteetse noortepoliitika ja noorsootöö arengu tagamine” tegevuste elluviimine, millega toetatakse noortevaldkonna töötajate erialaste pädevuste arengut ja kogemuste jagamist, suurendatakse piirkondlikku koostööd noorsootöö teenuste korraldamisel ning arendatakse noorsootöö täiendõppe süsteemi ja kvaliteeti.

Rahvusvahelise noorteinfo kogumine, edastamine ja arendamine sh läbi Euroopa noorteinfovõrgustiku Eurodesk ülesannete täitmise Eestis.

• Erinevate siseriiklike ja rahvusvaheliste projektide ja programmide (sh Noortekohtumised, Hooliv klass, HUKK-AP, Level-up!) algatamine ja elluviimine Eesti Noortevaldkonna arengukava 2014-2020 ja Euroopa Liidu noortepoliitika strateegiliste eesmärkide elluviimiseks.

NB! Palume kõigil oma koostööpartneritel edaspidi avalikus kommunikatsioonis meile viidates kasutada nimetust SA Archimedes Noorteagentuur (SANA).