Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Euroopa Solidaarsuskorpuse vabatahtlikud saavad vajadusel tuge coachingust

Euroopa Solidaarsuskorpuse vabatahtlikel võib teenistuse jooksul ette tulla mitmeid väljakutseid. Sellistel puhkudel ei pea vabatahtlik neile vastu astuma üksi, vaid appi saab tulla programmi coach.

Millal vajame ESC programmis individuaalset coachingut?

Vajame coachingut, kui meil on dilemma, väljakutse või probleem ja soov sellele lahendus leida. Euroopa Solidaarsuskorpuse programmis pakume individuaalse coachingu võimalust juhtumipõhiselt. See tähendab, et vajaduse korral võtab noor või organisatsioon ühendust agentuuriga ja avaldab soovi toeks.

Peamised vabatahtlike väljakutsed, milles on abi coachingust:

 • konflikt (töökohal või jagatud majutuses),
 • madal tööga rahulolu (liiga palju või liiga vähe tööd, kehvasti organiseeritud),
 • kohanemisraskused, kultuurišokk, koduigatsus,
 • mõte teenistuse katkestamisest,
 • soov vahetada organisatsiooni,
 • ootuste ja reaalsuse erinevus,
 • ebapiisav tugi (puudub kontakt tuutori ja/või mentoriga),
 • mida teha pärast vabatahtlikku teenistust.

Sessioonidel pakun turvalist keskkonda eneserefleksiooniks ja arenemiseks. Coachina olen peegliks ja aitan avatud hinnangutevabade küsimuste abil jõuda selgusele, mis on hetkeseis, peamised takistused ning mida peaks edasi ette võtma, et saavutada soovitud muutus. Olen seda meelt, et sõnadest peavad saama teod. Seega ei ole coaching lihtsalt vestlus ja jagamine, vaid pärast sessiooni peab väljakutse omanik ise ka midagi enda teema osas tegema. Kokku lepitakse mõõdetavad sammud, mida annab ette võtta käitumuslikul tasandil, kommunikatsioonis, enesega tegelemisel jne.

Coaching ei asenda psühholoogilist tuge ega teraapiat. Vaimse tervise probleemide korral pakutakse psühholoogilist abi. Enamasti on selge juba enne koostööd, millist abi vabatahtlik vajab ja agentuur suunab vastavalt sellele juhtumi sobiva spetsialistini. Vajadusel pakutakse võimalust ka meeskonna lepituseks ehk leida lahendus organisatsioonis aset leidnud konfliktile neutraalse läbirääkija kaasamisega.

Mis on grupi-coaching ja mida annab see tuutoritele?

Grupi-coachingus toetatakse toimetulekut muutustega ning arengut tuutori rollis. Grupi tugi on efektiivne nii enda väljakutse mõistmisel kui lahenduste leidmise protsessis. Keskendutakse tulevikule, leides takistustele lahendusi, püstitades eesmärke ja planeerides tegevusi, mis aitavad püstitatud eesmärgid ellu viia. Grupi coaching on kasulik nii alustavatele tuutoritele kui ka neile, kes selles rollis juba staažikad.

Tuutorite väljakutsed:

 • transformatiivsed ajad meeskonnas (struktuurimuutus, suur tööjõu voolavus, juhi vahetumine jne),
 • mida teha, kui vabatahtlik ei sobitu organisatsiooni,
 • tuutori roll pole võetud vabatahtlikult ja sellega kaasneb motivatsioonikriis, võimalik et ka kehv ettevalmistus,
 • ootused versus reaalsus, võrdlemised eelmiste vabatahtlikega takistavad uue teenistusega seonduvat tööd,
 • konfliktid (vabatahtliku töö või majutusega seonduvalt),
 • eetilised dilemmad (nt liiga familiaarsed suhted klientide või kolleegidega jne)
 • jne.

Coachingu eesmärk on tõsta teadlikkust ja vastutust. Muutus saab toimuda vaid siis, kui sõnadest saavad teod. Nii individuaalse kui grupi-coachingu puhul on tähtis pikaajaline koostöö, et osalejad saaksid tagasi raporteerida, mida on tehtud selleks, et muutuks sünniks.

Kui oled seotud ESC programmiga ja vajad coachingut, kirjuta julgelt esk@harno.ee

 

Liis Tamman on akrediteeritud European Mentoring and Coaching Councili coach ja koolitaja. Ta usub, et meeskonna toimimise aluseks on usaldus ja julgus võtta vastutust. Kõige tähtsam on arendada inimeste probleemide lahendamise oskuseid läbi aktiivse kuulamise ja küsimuste küsimise treenimise. Liis on minevikus aastaid juhtinud ESC projekte tuues Tallinna noortekeskustesse väisvabathtlikke. Ta on ette valmistanud meeskondi rahvusvahelisteks projektideks ja saatnud noori, kes ei tööta ega õpi, saama oma esimest rahvusvahelist kogemust välismaal. Lisaks on ta olnud ise nii tuutori kui mentori rollis ja enda vabatahtliku teenistuse teinud Hollandis. Praegu on Liis koolitaja ja coachina toeks nii välisvabatahtlikele kui vastuvõtvatele ja juhtorganisatsioonidele.

///

ESKi coachingu kogemus kahe aasta jooksul

Viimase kahe aasta jooksul oleme koostöös Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse noorteagentuuriga pakkunud individuaalset tuge juhtumipõhiselt:

 • 18 vabatahtlikku on saanud 2-3 sessiooni,
 • tegutseb 9 tuutorit,
 • 1 juhtorganisatsiooni esindaja,
 • 3 meeskonna kohtumist.

Grupi-coaching:

 • 5-7 inimest kohtuvad grupikohtumisel 3-5 korda poole aasta jooksul,
 • 2022 tehtud tööd kahe grupiga (Tallinn ja Tartu).

///