Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Hankekutse: kunstnik-konsultant kunstinäituse korraldusmeeskonda

Haridus- ja Noorteameti Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri Noorteprogrammide keskus otsib kunstnik-konsultanti veebiajakirja MIHUS 2021. aasta illustratsioonide näituse korraldusmeeskonda.

Noorsootöö veebiajakiri MIHUS on suunatud kõigile noortevaldkonnast huvitatud inimestele, kuid peamiselt just neile, kes igapäevatöös noortega töötavad. Ajakiri pakub lugemist valdkonna teoreetilistest ja praktilistest lähenemistest nii Eestis kui maailmas ja ühiskonna arengutest, mis noorsootööga tihedalt seotud. 2019. aasta algusest ilmub ajakiri vaid internetis. Aastal 2020 oli MIHUSe veebilehel enam kui 13 000 lugejat.

Ajakiri ilmub aastast 2009 ja on olnud lisaks väärt sisule tunnustatud ja auhinnatud ka vägeva kujunduse poolest.

Mees kallistab raiutavat puud

2020 maikuu numbri illustratsioon. Autor: Martin Märss

 

2021 aasta augustist kuni novembrini korraldame MIHUSe illustratsioonide rändnäituse 5-6 asukohas üle Eesti. Tegu on esimese MIHUSe illustratsioonide näitusega.

Konsultant-kunstnik peab:

  • Koostöös MIHUSe toimetusega eelnevatest MIHUSe numbritest 10-15 illustratsiooni välja valima, sh valikuid kunstilisest vaatest põhjendama.
  • Illustratsioonide suuruse ja prindiformaadi läbi mõtlema ning ettevalmistusi konsultatsiooni korras toetama.
  • Toetama konsultatsiooni korras näituse asukohtade (5-6) valikut.
  • Näituse paigutuse visiooni looma, kohapõhiselt läbi mõtlema ning illustratsioonid (10-15) asukohas (5-6) näitusele paigutama.
  • Illustratsioonide printimise ja näituseks ettevalmistamise (nt ilmastikukindlaks muutmise, vajadusel raamimise) korraldama. Konsultant-kunstnik vastutab korraldamise eest, kuid ei pea tasuma illustratsioonide printimise ja näituseks ettevalmistamise kulusid.

 

Pakkumuses tuleb esitada: 

Motivatsioonikiri. Pakkumuste hindamisel hinnatakse motivatsiooni 40 punkti väärtuses, millest tugevaima argumentatsiooniga motivatsiooni põhjendus annab 40 punkti. Teised pakkumused saavad punkte proportsionaalselt vähem ja arvutatakse valemiga: “madalaim väärtus” / “pakkumuse väärtus” * “osakaal”.

Visioon kunstinäitusest, 10 näidisega virtuaalne portfoolio. Portfoolio eesmärk on näidata kunstiliste stiilide variatiivsuse tundmist ning nende tabamist MIHUSe kontekstis. Pakkumuste hindamisel hinnatakse portfooliot 30 punkti väärtuses, millest variatiivseim kogum annab 30 punkti. Teised pakkumused saavad punkte proportsionaalselt vähem ja arvutatakse valemiga: “madalaim väärtus” / “pakkumuse väärtus” * “osakaal”.

Pakkumuse hind, tunnitasu (käibemaksuta). Pakkumuste hindamisel hinnatakse pakkumuse hinda 30 punkti väärtuses. Madalaima väärtusega pakkumus saab maksimaalse arvu punkte. Teised pakkumused saavad punkte proportsionaalselt vähem ja arvutatakse valemiga: “madalaim väärtus” / “pakkumuse väärtus” * “osakaal”.

Roboti peaga naine

2019 juunikuu illustratsioon. Autor: Estookin Andreen

Peale pakkumuste esitamist jätab hankija endale õiguse kõigi pakkujatega läbirääkimisi pidada. Võitjaks osutunud pakkujaga sõlmitakse võlaõiguslik leping.

Lisaküsimuste korral palume kirjutada MIHUSe peatoimetaja Laura Väliku emaili aadressile laura.valik@harno.ee.

Pakkumise palume esitada hiljemalt 12.07.2021. Pakkumine tuleb esitada elektrooniliselt Monika Riso emaili aadressile monika.riso@harno.ee.