Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Osale noorsootöötajate uuringus ja võida auhindu!

SA Archimedese noorteagentuuri tellimusel viib Balti Uuringute Instituut läbi noorsootöötajate koolitusvajaduse uuringu, mille eesmärgiks on saada ülevaade noorsootöötajate pädevusest ja enesearendamisest ning selgitada välja noorsootöötajate koolitusvajadus. Koolitusvajaduse uuring on sisendiks noorsootöötajate kutsealase arengu toetamisele ja kutsesüsteemi arendamisele.

Noorsootöötaja on koondnimetus kõikide noorsootöö valdkonnas töötavate spetsialistide kohta: noortekeskuse töötajad, noorteühingute rühmajuhid, koolide huvijuhid, ringijuhid, huvikooli töötajad (sh nt muusikakoolide, kunstikoolide jt õpetajad), huvikeskuse huvihariduse spetsialistid, noorte infotöötajad jne. Noorsootöö sihtrühmaks on 7-26. aastased inimesed.

Seoses uuringuga palume Teil:

  1. vastata sellele küsimustikule, kui olete noorsootöötaja, kellel pole alluvaid töötajaid
  2. vastata sellele küsimustikule kui olete noorsootöötajate juht (olete noorsootöötaja, kelle alluvuses töötavad noorsootööga tegelevad inimesed või kes koordineerib erinevate noorsootöö valdkonna organisatsioonide tööd;)
  3. levitada käesolevat kutset noorsootöötajate seas

Küsimused noorsootöötajate pädevuse kohta tuginevad noorsootöötaja kutsestandardile. Iga küsimuse juures tuleb märkida sobivaim vastusevariant või soovi korral kirjutada omasõnaline vastus selleks ettenähtud lahtrisse. Kui vastusena saab valida mitut väljapakutud varianti üheaegselt, on küsimuse juures olemas sellekohane märge. Küsimustiku lõpus on võimalik lisada uuringu teemaga seotud täiendavaid kommentaare.

Küsimustiku oleme välja töötanud tihedas koostöös SA Archimedese noorteagentuuriga, noorsootöö kutseandjate ja noorsootöötajate esindajatega. Küsimustikule vastamine võtab aega ligikaudu 30 minutit. Vastuseid ootame hiljemalt 24.09.2017.

Vastamise käigus tekkivate küsimuste korral võtke palun ühendust Balti Uuringute Instituudiga (maarja@ibs.ee, telefon 56 22 69 38).

Kõigi küsimustiku lõpuni vastanute ja oma kontaktandmed jätnute vahel loosime välja järgmiseid auhindu:

  • Apple iPad Eesti armastatud tehnoloogiaajakirjaniku Henrik Roonemaa valitud rakendustega nutikaks noorsootööks;
  • Francisco Martinezi ja Pille Runneli sulest ilmunud kogumik “Hopeless Youth” ning ajakirja Mihus aastatellimus;
  • Noorsootöötaja kutse tasuta taotlemisõigus ja individuaalne konsultatsioon Eesti Noorsootöö Keskuselt.

Küsimustiku käigus saadavaid vastuseid analüüsitakse anonüümselt ning kasutatakse vaid üldistatult uuringu eesmärgil noorsootöötajate koolitusvajaduse analüüsimisel ja kutsesüsteemi arendamisel.

Uuring viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi perioodi 2014-2020 tegevuse “Noorsootöötajate koolituste arendamine” tegevuskava raames.