Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Tulekul on lisataotlusvoor loovust edendavatele partnerlusprojektidele

Mõjutatuna COVID-19 pandeemiast on Euroopa Komisjon otsustanud Erasmus+ strateegiliste projektide jaoks välja kuulutada lisanduva 29. oktoobri taotlusvooru.  Taotlusvoorus on avatud nii strateegiliste koostööprojektide (s.h. innovatsiooni loovad projektid ja parimate praktikate vahetuse projektid) kui ka rahvusvaheliste noortealgatuste jaoks. Erasmus+ noortevaldkonnas on lisavooru fookuseks loovust edendavad partnerlused.

Loovust edendavate partnerluste raames on oodatud näiteks järgmised tegevused:

  • tegevused, mis on seotud loovuse kõigi aspektide tugevdamisega mitteformaalses ja formaalses hariduses, edendades oskuste ja pädevuste arendamist;
  • meetmed, millega kiirendatakse digiüleminekut ja digivahendite kasutamist, et kohaneda viisiga, kuidas loomingulisi tooteid ja sündmusi luuakse, hallatakse, levitatakse, tarbitakse ja nendele juurde pääsetakse;
  • tegevused, millega edendatakse aktiivset kodakondsust ja sotsiaalset kaasatust kunstide kaudu, eelkõige noorte seas;
  • tegevused, millega soodustatakse andeid ja edendatakse ettevõtlust (sealhulgas sotsiaalset ettevõtlust) kultuuri- ja loomevaldkonnas;
  • õppevahendid ja -ressursid, materjalid, kursused ja koolitusmoodulid loovuse, kultuuri ja mitmekultuurilisuse edendamiseks;
  • kunstilised ja kultuurilised algatused, millel on hariduslik mõõde või mille eesmärk on suurendada teadlikkust ühiskondlikest küsimustest ja Euroopa teemadest (teatrietendused, näitused, muusikaüritused, arutelufoorumid jne);
  • tegevused, mille eesmärk on luua või tugevdada võrgustikke ja uusi koostöömudeleid (eelkõige virtuaalsete vahendite kaudu), millega stimuleeritakse kultuuridevahelist suhtlust ja loova mõtteviisi edendamist kodanike, eelkõige noorte seas;
  • riikidevahelised liikuvusmeetmed, millega edendatakse õppevõimalusi loomeruumides ja kultuuripärandi objektidel, sealhulgas loomekülastuspraktika kunstnikele ja loojatele mitteformaalse/formaalse hariduse ja noorsootöö vallas.

Lisataotlusvooru taotlemise ja rahastuse tingimused on üldjoontes samad kui tavapärased strateegiliste koostööprojektide ja rahvusvaheliste noortealgatuste tingimused, kuid maksimaalne toetussumma on 300 000€ ja maksimaalne pikkus 2 aastat. Kui muidu on KA2 vajalik 2 riigi partnerid, siis nüüd on vaja 3 riigi partnereid! Täpsemat informatsiooni lisataotlusvooru kohta on võimalik leida Erasmus+ programmijuhendi lisast.

Taotlusvooruga tekkivate küsimuste osas on võimalik ühendust võtta Noortevaldkonna arendusprojektide koordinaatori Heiki Viisimaaga (heiki.viisimaa@archimedes.ee, tel. 62 68 960) ja pooleli olevatele projektidele on võimalik saada tagasisidet esitades need hiljemalt 15. oktoobriks eeltähtajale.