Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Meie projektitegijate kogukonnal on oskused ja vahendid, et ulatada abikäsi Ukraina sõjas kannatanutele

Hea projektitegija,

Pöördume oma projektitegijate kogukonna poole sooviga reageerida humanitaarkriisile, mille on põhjustanud Vene Föderatsiooni sissetung Ukrainasse. Tänaseks on Eestisse saabunud üle 7000 Ukraina noore ja see arv kasvab päev-päevalt. Meile on antud suurepärased praktilised vahendid, Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse projektid, mille eesmärk on pakkuda solidaarsust, suurendada kultuuridevahelist mõistmist ja toetada õppimist – olgu see noorsootöös või koolis. Selge on see, et kohalike ja/või rahvusvaheliste projektide elluviijatena olete oma kogukonnas eeskujuks teisest kultuurist pärit inimeste võõrustamises, väärtuskasvatuses, kogukonna arengu toetamises või kõigis kolmes.

Kõigil noortevaldkonna organisatsioonidel on kriisis võimalik abikäsi ulatada. Praegu on õige hetk, kus tasub läbi mõelda, kas ja mil moel saaksite oma projekti kriisi leevendamiseks tööle panna.

Erasmus+ KA1 noortevaldkonna õpiränne

Euroopa komisjon on andnud agentuuridele voli muuta seni toetatud Erasmus+ KA1 õpirändeprojekte (noortevahetusi, noorsootöötajate õpirändeid või noorte osalusprojekte), kui tegevuste ja rahastuse ümbersuunamise eesmärk on lahendada kriisiga seotud probleeme kogukonnas, noortevaldkonnas või Euroopas laiemalt.

Erasmus+ KA2 noortevaldkonna koostööprojektid

Lubatud on ka toetuse saanud koostööprojektide (KA2) tegevuste osaline või täielik muutmine/asendamine, kui uued tegevused on suunatud toetama kriisiga seotud väljakutsete lahendamisele noortevaldkonnas. Eestis on palju projekte, mille fookuses on mitmekesisus, kaasamine, kultuuridevaheline õppimine, kuid tänaste sündmuste valguses tuleks panustada ka noortega töötavate spetsialistide kompetentsi kasvatamisele sõjapõgenike kaasamiseks või noorte ja noorsootöötajate meediakirjaoskuse suurendamiseks jne.

Euroopa Solidaarsuskorpuse solidaarsusprojektid

Samuti on võimalik muuta kohalikke solidaarsusprojekte (juhul kui seni kavandatud projektitegevused on osaliselt või täielikult veel ellu viimata), kui tegevuste ja rahastuse ümbersuunamise eesmärk on lahendada kriisiga seotud probleeme kogukonnas ja toetada Ukraina sõjapõgenike heaolu, kaasatust ja arengut Eestis viibimisel.

Kõigi nimetatud projektide muutmise eelduseks on projektitegijate (rahvusvahelise projekti puhul kõigi partnerite) tahe, uute või täiendavate tegevuste plaan ja kokkulepe agentuuri kontaktisikuga. Kaalutletud vajadusel sõlmitakse lepingu muudatus.

Kutsume teid osalema 31. märtsil kell 10.00-11.30 temaatilises infotunnis, kus agentuuri esindajad selgitavad programmireeglite paindlikkust, avavad teemasid ja tegevusi, millele muutunud olukorras keskenduda tasuks. Infotund toimub Zoomi vahendusel.

https://us02web.zoom.us/j/87015378331?pwd=dVlKaUswQ0ljQlA3ckdReGRvU21Fdz09 

Meeting ID: 870 1537 8331
Passcode: 789813

Juhul kui teil ei ole võimalik infotunnist osa võtta, ootame teie mõtteid kirja ja telefoni teel. Teid abistab vastav projekti kontaktisik Agentuurist.

Vaatame ka tulevikku, sest humanitaarkriisi tagajärgedega tegelemine kestab veel kaua. Seetõttu oleme otsustanud 2022. aasta taotlusvoorud pühendada Ukrainas toimuva sõjaga seotud humanitaarkriisile. Järgmine taotlustähtaeg on 4. mail kell 13.00. Selleks ajaks ootame Euroopa Solidaarsuskorpuse kohalikke solidaarsusprojekte, Erasmus+ noorteprojekte, noorsootööprojekte ja väikeprojekte. Toome ka mõned näited, millised teemad haakuvad taotlusvooru fookusega: sõjapõgenike integreerimine uude keskkonda, Eesti noorsootöötajate ja huviharidustöötajate koolitamine põgenike kaasamiseks, meediakirjaoskuse, infosõja ja valeinfo tundmine jpm. Mais esitatud projektide elluviimine võib alata sügisel.

Olgu öeldud, et agentuur teeb pidevalt aktiivset tööd selle nimel, et programmide rahastusreegleid veelgi paindlikumaks muuta. Euroopa komisjonile on saadetud palve tuua projektide algusajad varasemaks ning suurendada rahastust solidaarsusvaldkonnas.