Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Mitteformaalne.ee läbis uuenduskuuri

Euroopa Noored Eesti büroo hallatav veebikeskkond mitteformaalne.ee läbis äsja värskenduskuuri, et olla noortevaldkonnale omaselt dünaamiline, ajaga kaasas käiv ning mitteformaalset õppimist toetav. Veeb täieneb lähemate päevade-nädalate jooksul veelgi ning igasugune tagasiside veebi funktsionaalsuse kohta on oodatud!
Kirjuta oma tähelepanekutest uue veebi osas – noored@noored.ee.

Samuti ootame kõiki, kellel on jagada häid õpimeetodeid lisama need MFÕ õpimeetodite andmebaasi ning kutsume koolitajaid üles registreerima end koolitajate andmebaasis, et oleksite leitavad koolituste korraldajatele ning ka teistele, kellele teie pädevustest abi võiks olla.

mfõMitteformaalne.ee veeb avati märtsis 2007 eesmärgiga pakkuda asjakohast infot mitteformaalsest õppimisest ning toetada õppimist noortevaldkonnas. Vahemikus 2008-2013 rahastati veebi programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ vahenditest. Oma koha on veebilehel leidnud noortevaldkonna koolitusinfo, õpimaterjalid, õppemeetodite andmebaas, koolitajate andmebaas ning muu päevakajaline info noortevaldkonnas toimuva kohta, mis on alles jäänud ka veebi uuenedes.