Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noorsootöö nädalal pööratakse tähelepanu sallivusele ja sõbralikkusele

2.-8. novembrini tähistatakse viiendat korda üle-eestilist noorsootöö nädalat, mis sel aastal kannab peakirja „Kõik erinevad. Mõned võrdsed?“, millega soovitakse pöörata tähelepanu noorte ja kogukondade rollile sõbraliku ja salliva ühiskonna kujundamisel. Nädala jooksul toimub üle kogu Eesti mitmeid tolerantsuse, vihakõne ja äärmusluse teemadele keskenduvaid sündmusi.

Noorsootöö nädalat korraldava Eesti Noorsootöö Keskuse direktor Edgar Schlümmeri sõnul on noortega tegelevad organisatsioonid igal aastal kontseptsiooni väljatöötamisse aktiivselt panustanud. „Sel aastal leiti teema üksmeelselt viimastel kuudel Eestisse emigreeruvate pagulaste temaatika tõttu, mis on tekitanud palju sallimatust kogu ühiskonnas. Noorsootöö nädala teema keskendub noortevaldkonna peamistele väärtustele, milleks on tolerantsus, võrdsus ning avatus,“ toob Schlümmer välja. „Noorsootöö kaudu omandavad noored ka väärtushinnangud, mis aitavad luua Eestis sõbralikku keskkonda ka teiste rahvaste jaoks.“

Noortevaldkonna ekspert Ülly Enn SA Archimedes Noorteagentuurist veab noorsootöö nädalal koos Eesti Noorsootöö Keskusega eest mõttekoda, kus arutatakse ühiselt noorsootöö rolli üle sõbralikuma Eesti kujundamisel. Enn toob välja, et hiljutise ühiskondliku algatuse “Sõbralik Eesti” ideega haakuv ettevõtmine tugineb usule, et kujunenud olukord eeldab ka noorsootöölt uusi lähenemisi, selget seisukohavõttu ja panust. “Olulised ühiskondlikud arengud toovad alati kaasa erinevaid arvamusi. Murettekitav on aga see, et näeme Eestis üha teravamalt levimas teadmatusele ja hirmule tuginevaid hoiakuid, agressioone ja võimetust pidada dialoogi. Sellega me leppida ei tohi ning nii tahame ka omalt poolt otsida viise, kuidas erinevaid kogukondi kaasates jääks kaalule sõbralik, teineteist austav ja arvestav lähenemine, nii sõnades kui tegudes,“ selgitas ta.

Noorsootöö nädala üks peaeesmärke on tõsta esile noorsootöötajate poolt tehtavat head tööd. Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus korraldab sel aastal fotokampaania “Näoga noorte poole”, millega soovitakse tuua esile neid tublisid inimesi, kes noortega igapäevaselt töötavad. Ühenduse tegevjuht Heidi Paaborti sõnul on noorsootöö küll otseselt suunatud noortele, kuid teisalt on kogu valdkond töökeskkonnaks tuhandetele inimestele üle kogu Eesti. „Just nemad on igapäevaselt noortele väga lähedal. Kaasates neid põnevatesse ja silmaringi avardavatesse tegemistesse, kujundavad nad ühiselt tulevaste täiskasvanute väärtushinnanguid,“ rõhutas Paabort.

Novembri esimesel nädalal keskenduvad paljud noortega tegelevad organisatsioonid sellele, et pöörata tähelepanu sallivuse ning dialoogi pidamise oskuse olulisusele. Üle kogu Eesti korraldatakse palju põnevaid ettevõtmisi, nende seas noortele suunatud osaluskohvikuid, kus noored saavad arutleda mitmetel nende jaoks aktuaalsetel teemadel. Lisaks toimub noorsootöö nädala jooksul fotonäitusi, filmi- ja kultuuriõhtuid, noortekonverentse, mõttekodasid jpm. Täpsemat informatsiooni leiab http://www.entk.ee/kalender/

Noorsootöö nädalat korraldab Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigiasutus Eesti Noorsootöö Keskus.

Lisainformatsioon:
Birgit Rasmussen
peaekspert
Eesti Noorsootöö Keskus
Tel: (+372) 735 0388
Mob: (+372) 58116807
birgit.rasmussen@entk.ee