Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noorte osaluse valdkonnas lükati käima 12 erinevat projekti

26. mail toimus Tõnismäel Check-up koolitus, mis tõi kokku noorte osalusprojektide tegijad, kes said positiivse toetusotsuse oma 2023. aasta esimeses voorus esitatud taotlusele. Koolitusel koguti üksteiselt inspiratsiooni, analüüsiti hetkeolukorda ja väljakutseid projektide elluviimisel ning saadi tuttavaks rahastust ja aruandlust puudutavate reeglitega. Koolitus andis tegijatele juurde enesekindlust projektide elluviimise teekonna alustamiseks 1. juunist.

Koolitusel osales väga kirju seltskond: noored ja noorsootöötajad, vabaühendused ja koolid, esindusorganisatsioonid ja kultuuriühendused. Kõik neist lähenevad noorte kaasamisele ja osalusele erineva nurga alt.

Mittetulundusühing Loodusvõlu hakkab oma projektis „Reeded tuleviku nimel“ arendama noorte kodanikuaktivismi ja kaasama FFF Eesti tegevustesse noori, kes seni ei ole üheski keskkonnakaitselises algatuses osalenud. Luuakse kogukond noori, kes soovivad üheskoos keskkonna hoidmiseks midagi ära teha.

Eesti Õpilasesinduste Liit kaasab „XXII Suvekooli“ õpilasi üle Eesti, et pakkuda neile mõnusat mitteformaalse õppe kogemust ja koguda samal ajal ka noortelt tagasisidet selle kohta, millistel teemadel EÕL õpilaste huve tuleval aastal kaitsma peab. Eesti Väitlusselts arendab noorte argumenteerimise ja dialoogi pidamise oskuseid oma projekti „Argument 2023“ raames.

Koolidest sai esimeses voorus rahastust Pärnu Rääma Põhikool projektile „Valgustatud noored“, mille eesmärgiks on pakkuda koolis mitteaktiivsetele noortele reaalseid kogemusi neid puudutavatel teemadel kaasarääkimises, enda seisukoha võtmises ja ühiskonda panustamises läbi otsuste tegemise. Toetati ka Lasnamäe Vene Gümnaasiumi projekti „Roheline tee kooli“, et koostöös linnavalitsuse ja kooliperega töötada välja lahendused kooli ümbruse ja laste kooliteekonna turvalisemaks muutmiseks.

Järva Valla Noorsootöökeskus on võtnud oma projektis „Noortekohtumised loovad tuleviku osaluse“ sihiks, et Järva valla erinevate piirkondade noored teeksid omavahel aktiivset koostööd, noortevolikogu oleks noorte jaoks pildis, noortevolikogu liikmed oleksid motiveeritud ja et nii noortevolikogule kui õpilasesindustele oleks tagatud järelkasv.

Vabaühenduste Liit paneb oma projektis „Kogukonnapraktika programmi arendus“ rõhku sellele, et noored saaksid ise rohkem kaasa rääkida programmi kujundamisel ning muuta praktika huvitavamaks ja kaasavamaks. Projekt aitab kaasa sellele, et rohkem noori saaks luua otsese kontakti oma piirkonna vabaühendustega. Mittetulundusühing Korruptsioonivaba Eesti võitleb oma projektiga „Noorte hääle võimestamine koolide kaasava eelarvestamise kaudu“ koolidemokraatia suurendamise nimel erinevates Eesti koolides.

MTÜ Minu Riik toob oma kodanikuhariduse programmi raames 9. klassi õpilased õppekäikudele pealinna, et näidata neile riigi peamiste institutsioonide toimimist ja anda noortele võimalus silmast-silma kohtumiseks Riigikogu liikmetega, et riigijuhtimine ei jääks noortest liiga kaugeks. JEF Estonia kaasab projekti „Democracy of the Future“ noori, kes tahavad kaasa mõelda demokraatia tuleviku osas ja teha seda mujal kui klassiruumis – mõned plaanitud arutelud leiavad aset lausa saunas.

Lõuna-Eestis kaasab SA Tartu 2024 noori „Tartu 2024 Extended“ projekti, andes neile võimaluse õppida korraldama kultuurisündmusi ja panustada seeläbi kohalikku kogukonda. MTÜ Täpne Silm projekt „Noored toetavad noori“ on Valga noorte algatus toetamaks piirkonnas õppivate noorte vaimset tervist. Luuakse turvaline ruum, kus noored saavad pidada avatud dialoogi neile olulistel teemadel, millest koolikeskkonnas tihti rääkida ei saa.

Kokku kaasatakse 12 rahastatud osalusprojekti rohkem kui 3000 noort üle Eesti, kes saavad arendada oma kodanikupädevusi, pidada dialoogi otsustajatega ja tunda end täisväärtuslike ühiskonna liikmetena. Kui need lühikesed sissevaated esimese vooru projektidesse tekitasid inspiratsiooni, siis järgmine osalusprojektide taotlustähtaeg on tulemas 4. oktoobril. Info ja nõu saamiseks võib pöörduda otse noorteprojektide koordinaatori Karin Ööveli poole (karin.oovel@harno.ee).