Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noorte võimalused ühiskonnaelus osalemiseks paranevad

13. septembri Vabariigi Valitsuse istungil kiideti heaks Eesti seisukohad nii Euroopa Solidaarsuskorpuse kui ka Erasmus programmi osas. Sellega toetab Eesti noorte kodanikuaktiivsuse tõstmist solidaarsustegevustes osalemise abil ning õpirände ja rahvusvahelistumise programmi Erasmus jätkamist senisest oluliselt suuremas mahus.

Minister Mailis Repsi sõnul teevad Euroopa Komisjoni tehtud mõlemad programmi ettepanekud osas vaid rõõmu. „Noorte ja teiste õppurite võimalused õpirändes ja ühiskonnaelus osalemiseks paranevad märgatavalt. Euroopa Komisjoni ettepanek suurendada Erasmuse rahastamist kaks korda ning luua senisest veelgi põhjalikum noorte kaasamise programm on suurepärane võimalus omandada senisest enam väärtuslikke kogemusi panustades ühiskonda ning õppides,“ ütles Reps. „Eestile ei ole rahvusvahelistumisel Erasmus programmile paremat alternatiivi, “ lisas minister.

Luuakse uus programm solidaarsusprojektides osalemiseks

Euroopa Solidaarsuskorpussai alguse Eesti eesistumise ajal, mille eesmärgiks on suurendada noorte kodanikuaktiivsuse tõstmist läbi mitmesugustes solidaarsustegevustes osalemisega. 18-30-aastastel noortel on programmi raames võimalik kas näiteks oma koduriigis või välismaal osaleda vabatahtlikus tegevuses, töö- ja praktikaprojektides ning erinevate probleemide ja kogukonna arendamisele suunatud projektides. Projektid hõlmavad näiteks haridust, keskkonnakaitset, sotsiaalset integratsiooni, rändajate integratsiooni ja teisi ühiskondlikult olulisi teemasid.

Programmi esimeses faasis käesolevast aastast kuni 2020. aastani on  eelarveks kavandatud pea 376 miljonit eurot, mis võimaldab programmis osaleda enam kui 100 tuhandel noorel. Uuel Euroopa Liidu eelarveperioodil aastatel 2021-2027 on programmile planeeritud eraldada pea 1,3 miljardit eurot, mis võimaldab programmis osaleda 350 tuhandel noorel. Huvitatud isikud ja organisatsioonid saavad ennast registreerida Euroopa solidaarsuskorpuse veebiportaalis

Erasmus programmi maht suureneb

Erasmus programmi nähtavaim osa on olnud õpiränne. Jätkuprogramm hakkab toimima suuresti sarnastel alustel – õpiränne, erinevad koostööprojektid ja poliitikareformide toetamine. Erasmus aitab kaasa hariduse kvaliteedi parandamisele, laiendab õppurite enesetäiendamise võimalusi ja võimaldab Eesti haridusasutustele laialdast koostööd nii Euroopas kui kaugemalgi.

Uuel eelarveperioodil suureneb programmi planeeritav maht 30 miljardi euroni tänu millele saab programmis pakkuda nii uusi tegevusi kui osaleda oluliselt rohkem inimesi. Eestis on Erasmus programm väga hästi tuntud ning viimase viie aasta jooksul on selles osalenud pea 30 tuhat inimest, kuid taotlusi esitati antud perioodil ligi poole rohkem, mistõttu on eelarve suurenemine igati tervitatav.