Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noorteagentuur otsib kaasava noorsootöö projektijuhti

Otsime noorsoo hariduse teenuste osutamiseks

KAASAVA NOORSOOTÖÖ PROJEKTIJUHTI,

kelle ülesandeks on kaasava noorsootöö süsteemset arengut soodustavate tegevuste väljatöötamine ja juhtimine Noorteagentuuris.

SINU ÜLESANDEKS ON:
• välja töötada  ja ellu viia kaasava noorsootöö süsteemset arengut soodustavaid Eesti-siseseid ja rahvusvahelisi arendusprojekte;
• koordineerida kaasava noorsootöö tegijate professionaalset arengut toetavate koolitustegevuste väljatöötamist ja jälgida nende kvaliteeti;
• koordineerida koostööd partneritega saavutamaks kaasava noorsootöö edendamisel suuremat mõju;
• edendada noortevaldkonnas kaasava noorsootöö mõttelaadi ja toetada hea praktika näidete ja tulemuste levitamist ning kaasava noorsootöö kommunikatsioonitegevusi;
• koostada analüüse, ettepanekuid, tegevuskavasid, ülevaateid ja aruandeid Noorteagentuuri kaasava noorsootöö arendustegevuste valdkonnas;
• esindada Noorteagentuuri kaasava noorsootöö valdkonna koostöötegevustes Eestis ja välismaal.

SUL ON HEAD EELDUSED KUI:
• pead oluliseks ning mõistad sotsiaalse kaasatuse ideed ühiskonnas ning noorsootöös;
• oled motiveeritud ja omad pädevusi kaasavat noorsootööd nii noortevaldkonnas kui valdkondadevahelises koostöös edendama;
• mõistad nii täiskasvanud kui ka noore õppija ja õppimise eripärasid;
• oled ettevõtliku meelelaadiga ja arendustegevusi varemgi eestvedanud;
• oled oma tegevuses iseseisev ja kohusetundlik;
• oled ühtviisi hea suhtleja, esineja, läbirääkija ning koostöösuhete looja ja hoidja;
• omad administratiivtöö oskuseid ja valmisolekut sellega tegelemiseks;
• valdad kõrgtasemel eesti ja inglise keelt (nii kõnes kui kirjas);
• oled nobe ja iseseisev õppija.

Kasuks tuleb noortepoliitika toimealade (eeskätt noorsootöö, haridus, tööhõive ja tervis) ja sotisaalpedagoogika hea tundmine, komplekssete protsesside eestvedamise kogemus, EL jt välisrahastusskeemide tundmine ja vene keele oskus.

Saada oma CV ja selgitus, miks Sind sedalaadi väljakutse huvitab ühes lepingutasu sooviga 27. oktoobriks e-posti aadressil reet.kost@archimedes.ee. Samalt aadressilt saad küsida ka lisainformatsiooni.

Võtame kõikide kandidaatidega ühendust konkursile järgneva nädala jooksul ning teatame, kellega ja kuidas jätkame.

Lepingu vorm: võlaõigusliku töövõtulepingu alusel võimalusega kasutada vajadusel Noorteagentuuri tööruume – ja vahendeid.Lepingu täitmise ajaline maht kuni 40 tundi nädalas.
Lepingu periood: 2015. aasta novembrist kuni 2017. aasta juulini.