Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noorteagentuur toetab noorteprojekte pea 1,3 miljoni euroga

Erasmus+: Euroopa Noored programmi 2017. aasta esimeseks taotlusvooruks laekus kõikjalt Eestist 105 taotlust, millest otsustati toetada 48 projekti, kogusummas 1 273 879 eurot.

Võrreldes 2016. aasta esimese taotlusvooruga on nii taotluste arv kui ka projektidele eraldatav rahaline panus suurenenud. Möödunud aastal eraldati esimeses taotlusvoorus noorteprojektidele ja noorsootöötajate enesetäiendamisele rahalisi vahendeid 950 000 euro ulatuses. Aastas korraldatakse kolm taotlusvooru, millest järgmise tähtaeg on 4. oktoober. Käesoleva hetkel on käimas ka 2017. aasta teise taotlusvooru esitatud projektide hindamine.

SA Archimedese noorteagentuuri juhi Reet Kosti sõnul on esitatud taotluste hulk püsinud viimastel aastatel stabiilselt 400 taotluse ringis. “Noorteagentuur pakub igal aastal rahalist tuge noorte rahvusvahelist ühistegevust edendavatele projektidele üle Eesti, mis võimaldavad 13-30 aastastel noortel omandada kultuuridevahelisi pädevusi, edendavad nende ettevõtlikkust ja koostööoskusi erinevast rahvusest ja kultuuritaustaga  inimestega. Kõige rohkem on noortel ja organisatsioonidel huvi teha rahvusvahelisi noortevahetusi ja noorsootöötajate õpirände projekte,” sõnas Kost.

Tema sõnul oodatakse aga noortelt ja organisatsioonidelt senisest veelgi suuremalt mõtlemist ja enam aktiivsust taotlemaks toetust strateegilistele ja jätkusuutlikele rahvusvahelistele algatustele, mis noorsootööd professionaalsemaks muudavad. „Soovime ka, et oleks rohkem noorte aktiivset osalust ja kaasatust soodustavat piiriülest mõtlemist ja ettevõtmisi välispartneritega, mis on suunatud noorte elus oluliste probleemide lahendamisele ja neile huvipakkuvate arenguvõimaluste. Sellised projektid on keerulisemad ning nõuavad küll sageli mitme aastast pühendumist, aga nende mõju noortevaldkonnale on märksa suurem,“ selgitas Noorteagentuuri juht.

2017. aasta esimeses taotlusvoorus toetati noorteprojekte 12 Eesti maakonnas. Kõige enam rahuldati Harjumaalt laekunud taotlusi, kus kokku 544 684 euroga toetatakse 20 projekti.

Erasmus+: Euroopa Noored programmis toetatakse projekte kuue tegevusvõimaluse raames, milleks on: noortevahetus; Euroopa vabatahtlik teenistus; noorsootöötajate õpiränne; rahvusvahelised noortealgatused; strateegiline koostöö noortevaldkonnas; kohalikud ja rahvusvahelised noorte osalusprojektid. 2016. aastal toetas SA Archimedese noorteagentuur läbi Erasmus+: Euroopa Noored programmi 3990 noort ja 1500 noorsootöötaja osalemist rahvusvahelistes projektides.

Noorteagentuur on sihtasutuse Archimedes struktuuriüksus, mis tegeleb noorte, noorsootöötajate ja noortevaldkonna arengu toetamisega ning rahvusvahelise koostöö edendamisega. Noorteagentuur tegutseb 1997. aastast alates. Noorteagentuuri visiooniks on “Aitame Eestil kasvada!“