Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noorteagentuur toetas 51 projekti ligi miljoni euroga

SA Archimedes Noorteagentuur eraldas 2015. aasta esimese Erasmus+: Euroopa Noored taotlusvooru tulemusel noortevaldkonna projektidele toetust kogusummas 995 579,03 eurot.

Kokku esitati esimeses taotlusvoorus 96 taotlust, millest 2 taotlust sisaldasid endas nii noortevahetusi kui noorsootöötajate õpirändeid. 96-st taotlusest 89 vastasid nõuetele ehk olid abikõlblikud. Toetust sai neist 51 projekti* ehk 53% esitatud taotlustest. Vaata toetust saanud projektide nimekirja.

Kokku toetasime:

KA1 – noorte ja noorsootöötajate õpiränne
• 26 noortevahetust 45-st (toetusprotsent 58)
• 9 Euroopa vabatahtliku teenistuse projekti 9-st (toetusprotsent 100)
• 7 noorsootöötajate õpirände projekti 27-st

KA2 – strateegiline koostöö
• 4 noortealgatust 11-st strateegilise koostöö / noortealgatuse taotlusest (toetusprotsent 36)

KA3 – poliitikate kujundamine
• 5 noorte osalusprojekti 8-st

Vaata ka abikõlblike projektide punktiskoore. Minimaalne punktisumma, millega on veel võimalik projektile toetust eraldada on 60 punkti. Sealjuures peab taotlus iga hindamiskriteeriumi raames koguma vähemalt 50% punktidest.

NB! Koostöö naabruspiirkondadega

72-st KA1 abikõlblikust projektitaotlusest 33 oli esitatud koostööks ühe või mitme EL naabruspiirkonna riigiga. Kuivõrd koostööks naabruspiirkonna riikidega on võimalik Erasmus+ programmijuhendi kohaselt eraldada umbes 25% KA1 eelarvest, tähendab see seda, et konkurents nende projektide vahel on oluliselt tihedam kui programmiriikidega. Kokku toetasime esimeses taotlusvoorus 13 naabruspiirkonna riikidega koostöös esitatud taotlust ehk 39% seda tüüpi taotlustest. (Võrdluseks: KA1-s tervikuna sai toetust 58% abikõlblikest projektidest).

*Üks toetust saanud taotleja tühistas toetuse.