Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noortenädalal antakse ohjad noorte kätte

EUROOPA NOORTENÄDAL, 1.- 7. MAI 2017

 

Shape it, move it, be it

Juba kaheksandat korda toimuv Euroopa Noortenädal leiab tänavu aset 1.–7. mail üle kogu Euroopa. Noortenädala raames tõstetakse esile Euroopa noorte solidaarsust ja sotsiaalset vastutustunnet, antakse teavet Erasmus+ programmi kohta ja tähistatakse selle aastapäeva ning kuulatakse noorte ideid selle kohta, kuidas kujundada tulevast ELi noortepoliitikat.

Juhtlausega „Shape it, move it, be it“ julgustatakse noori kujundama oma tulevikku, osaledes ELi tulevast noortepoliitikat käsitlevates aruteludes, kolima Erasmus+ liikuvusprogrammi raames välismaale ja osalema äsja loodud Euroopa solidaarsuskorpuses, mis annab noortele võimaluse näidata üles solidaarsust nende suhtes, kes seda vajavad.

Noorte mõju Euroopas on märkimisväärne ja Euroopa Noortenädala raames tähistataksegi nende saavutusi.

Noortenädal tõstab esile noortevaldkonnas muudatuste tegijate inspireerivad lood ja Erasmus+ programmi raames elluviidud projektid, et veelgi rohkem noori saaks innustust ka ise osa võtta. Jagame nädala eel ja jooksul lugusid inimestelt, kes on andnud märkimisväärse panuse Euroopa probleemide, sealhulgas solidaarsuse, kaasatuse, demokraatia ja kodanikuaktiivsuse lahendamisesse. Need on inimesed, kes on suutnud ühiskonnas midagi muuta, teisi innustada ja arendada uuenduslikke ideid. Nad on muutnud nii enda kui ka teiste elu.

Anett reisis hiljuti Barcelonasse, et jagada oma inspireerivat lugu kaamera ees

Eesti silmapaistev muutuste tooja on Anett Männiste – noor naine, kes igapäevaselt panustab Erasmus+ projektidesse ning noorsootöösse Viljandimaal. Aneti lugu kuuleb lähemalt juba Noortenädalal ning ühtlasi jälgime tema teekonda Brüsselis.

Euroopa Komisjon korraldab Brüsselis arutelusid ELi tulevase noorsoostrateegia prioriteetide ja vahendite üle. Komisjon kutsub inimesi osalema, et tagada paljude poliitikaasjatundjate, liikmesriikide asutuste, noorsootöötajate, noorteorganisatsioonide ja noorte osalus. Noortenädala raames kohtuvad inspireerivate muudatuste tegijad volinik Tibor Navracsicsiga, külastavad Euroopa Parlamenti ja jagavad oma lugusid.

2017. aasta Euroopa Noortenädal hõlmab endas mitmeid sündmuseid ja tegevusi kõigis 33 Erasmus+ programmis osalevas ELi liikmesriigis, kusjuures sündmuste koordineerimine ja korraldamine on usaldatud Erasmus+ riiklikele noorteasutustele.

Kõik on oodatud korraldama Euroopa Noortenädala üritusi, mis on seotud mõne järgmise teemaga:

Oma ürituse registreerimiseks või teistel piirkondlikel või riiklikel sündmustel osalemiseks minge veebilehele www.youthweek.eu, kus antakse ülevaade kogu Euroopas toimuvast tegevusest.

Eestis koordineerib Noortenädalat SA Archimedese noorteagentuur. Küsimuste korral pöörduda regina.rahn@archimedes.ee.