Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

ENEB otsib nõustajaid

SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo otsib perioodiks 2015-2016 noorteprojektide nõustajaid.

nõustajad

ENEB projektinõustajate olemasolu on vajalik, et

 • võimalikult paljud noored saaksid motiveeritud, löömaks aktiivselt kaasa oma kogukonna elu ning enda arendamisel koostöös rahvusvaheliste partneritega,
 • võimalikult paljud noored saaksid asjakohast informatsiooni ja tuge oma projektitaotluse koostamisel ning projektide elluviimisel,
 • võimalikult paljud eeltähtajaks esitatud taotlused saaksid Erasmus+ programmist toetuse.

Projektinõustamine on protsess, mille puhul abistatakse noori ja noortegruppe Erasmus+ programmist toetuse taotlemisel. Projektinõustamise eesmärgiks on eelkõige noorte isikliku arengu toetamine, kasutades erinevate (ala)programmide raames pakutavaid tegevusvõimalusi.

ENEB projektinõustaja ülesanded:

 • Noortevaldkonna projektide nõustamine eeltähtaegadel (3 korda aastas, 20 päeva enne saabuvat taotlustähtaega)
 • Noortevaldkonna projektide nõustamine erinevatel ENEBi korraldatavatel koolitustel, eeskätt Idee24-formaadis koolitustel.

ENEB projektinõustajalt ootame:

 • oskusi ja valmisolekut anda taotlejale ühe nädala jooksul (3 korda aastas) suulist või kirjalikku tagasisidet esitatud taotlusvormi põhjal,
 • oskusi ja valmisolekut anda noortegruppidele ja nende projektiideele tagasisidet kuni kahepäevase koolitusperioodi vältel,
 • Euroopa Noored projekti(de) elluviimise kogemust,
 • noorteprojektide nõustamise (sh noorte motiveerimise ja konstruktiivse tagasiside andmise) kogemust.

ENEB pakub projektinõustajale:

 • igakülgset büroo toetust erinevaid noortegruppe nõustades;
 • mitmekülgset projektinõustamise ning programmi Erasmus+ alast infomaterjali ning väljaandeid (trükitult ja/või elektrooniliselt);
 • regulaarseid ENEBi poolt korraldatavaid koolitusi;
 • võimalust kuuluda ENEBi partnervõrgustikku;
 • eelispositsiooni kandideerides rahvusvahelistele projektinõustamisega seotud koolitustele;
 • töötasu (bruto: 42€ ühe koolituspäeva kohta, 26€ ühe eeltähtaja taotluse kohta) raamlepingu sõlmimisega perioodiks aprill 2015 – detsember 2016.

Kandideerimiseks täida palun allpool olev küsimustik. NB! Kandideerimise tähtaega pikendati kuni 24.04.2015.

Konkursi tulemustest anname teada hiljemalt 1. mail 2015.

Lisainfo: Karin Öövel karin.oovel@archimedes.ee