Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Osale uuringus noortele ja lastevanematele!

 Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut viib läbi uuringu „Noored noorsootööst“.

Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimisel teostatava uuringu eesmärgiks on koostada ülevaade kuni 26-aastaste noorte rahulolust noortele suunatud tegevustes osalemise võimalustega ning selle alusel kavandada noorsootöö edasisi arenguid Eestis ja sellealaste tegevuste rahastamist.

Uuringu küsimustiku lingid eri vanuserühmade noorte ning lapsevanemate jaoks eesti ja vene keeles on leitavad allpool.

Uuringutulemuste esmased kokkuvõtted avaldatakse sellel veebilehel 2018. aasta algul.

Uuringu küsimustiku lingid

Ссылки на вопросник

Noored kuni 6. klassi või 12 aasta vanuseni EST

Молодежь до 6-го класса или 12-ти лет РУС

Noored alates 7. klassist või 13 aasta vanusest kuni 26 (kaasa arvatud) aasta vanuseni EST

Молодежь начиная с 7-го класса или с 13-ти до 26-ти лет включительно РУС

Lapsevanemad EST

NB! Lapsevanemate küsimustik on eelkõige mõeldud 2.-9. klassis käivate laste vanematele, kuid loomulikult võivad vastata ka teistes vanustes laste vanemad.

Родители РУС

NB! Вопросник для родителей предназначен в первую очредь родителям детей, посешающих 2-9 класс, но, разумеется, отвечать могут также родители детей других возрастных групп.

Vastamise eest ette tänades

Reelika Ojakivi

noorteosakonna juhataja

Haridus- ja Teadusministeerium

Rein Murakas

uurimisprojekti juht

Tartu Ülikool

Kui Teil on täiendavaid küsimusi seoses uuringuga, võtke palun ühendust Andu Rämmeriga (e-post andu.rammer@ut.ee, telefon 7 375 931) Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudist.