Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

ENEB pakub tööd kommunikatsioonispetsialistile

SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo pakub tööd kommunikatsioonispetsialistile.

Kommunikatsioonispetsialisti peamisteks tööülesanneteks on:

 • ENEB kommunikatsioonistrateegia kujundamine ja elluviimine koostöös ENEB kommunikatsioonijuhiga;
 • ENEB kodulehekülgede ja sotsiaalmeedia arendamine;
 • Euroopa noorteinfo arendamine ja levitamine Eestis (sh koostöö partneritega; trükiste, veebi- jm vahendite arendamine, sisuloome);
 • ürituste ja kampaaniate (sh sotsiaalmeedia kampaaniad) koordineerimine;
 • meediasuhtlus;

Sobival kandidaadil on:

 • kõrgharidus avalike suhete, kommunikatsiooni, ajakirjanduse, turunduse, reklaami või muul lähedasel alal;
 • avalike suhete ja turundusalased (sh internetiturunduse) teadmised- ja oskused;
 • töökogemus kommunikatsioonivaldkonnas;
 • leidlikkus ja loov mõtlemine;
 • väga hea avaliku esinemise oskus ja kogemus;
 • väga head info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teadmised ja oskused;
 • vähemalt baasteadmised trüki- ja veebidisainist;
 • väga hea eesti ja inglise keele keele oskus kõnes ja kirjas, eelise annab väga hea vene keele oskus kõnes ja kirjas;
 • süsteemsus, enesejuhtimisvõime, head koostöö- ja suhtlemisoskused.

Kasuks tulevad teadmised Eesti ja Euroopa noorsootöö ja noortepoliitika põhialustest.

Kommunikatsioonispetsialistina näeme töötamas inimest, kes on iseseisev, algatusvõimeline, avatud suhtleja, strateegiliselt mõtlev, koostöösuhete loomisele ja arendamisele orienteeritud, korrektne, põhjalik ja kollektiiviga arvestav ning kes on valmis nii Eesti-sisesteks kui välislähetusteks.

Töökoht on täistööajaga ning mõnikord eeldab tööd nädalavahetusel.

Pakume huvitavat ning vaheldusrikast tööd rahvusvahelises noorsootöö arendamise valdkonnas, kaasaegset töökeskkonda ja vastutusrikast tööd noores ja motiveeritud kollektiivis, erialast täiendkoolitust, arengu- ja eneseteostusvõimalusi.

CV koos motivatsioonikirja ja palgasooviga palume saata hiljemalt 24.10.2014 aadressil: heidy.roosimagi@archimedes.ee. Täiendav informatsioon e-posti aadressil heidy.roosimagi@archimedes.ee, 6979236

Euroopa Noored Eesti büroo (ENEB) on sihtasutuse Archimedes struktuuriüksus, mis tegeleb noorte, noorsootöötajate ja noortevaldkonna arengu toetamise ning rahvusvahelise koostööedendamisega. 

SA_Archimedes_Grupp_Web