Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

ENEB otsib koolitustegevuse kvaliteedijuht-koordinaatorit

Sihtasutuse Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo pakub tööd KOOLITUSTEGEVUSE KVALITEEDIJUHT-KOORDINAATORILE, kelle tegevusalaks on noortevaldkonna arengut toetavate ja valdkonda võimestavate Eesti siseste ja rahvusvaheliste koolitustegevuste tulemusliku elluviimise ja arendamise kvaliteedi juhtimine ja koolitustegevuste koordineerimine Euroopa Noored Eesti büroos.

Tööleasumise aeg: hiljemalt mai, 2014.

Kvaliteedijuht-koordinaatori peamisteks tööülesanneteks on:

 • Euroopa Liidu noortepoliitika ja EL programmi Erasmus+ eesmärke ning meetmeid toetavate ENEB siseriiklike ja rahvusvaheliste noortevaldkonnale suunatud koolitustegevuste tulemusliku elluviimise ja arendamise koordineerimine;
 • noortevaldkonna arengukava 2014-2020 eesmärke ja prioriteete toetavate ENEB noorsootööalaste koolitustegevuste tulemusliku elluviimise ja arendamise koordineerimine;
 • sünergia arendamine rahvusvaheliste ja siseriiklike koolitustegevuste elluviimisel noortevaldkonnas;
 • ENEB koolitustegevuste kvaliteedisüsteemi edasiarendamine ja juhtimine;
 • koolituste korraldamine;
 • koolitustegevuste tulemuste analüüsi ja hindamise korraldamine ning aruandluse koostamine;
 • koolitajate ja ekspertide värbamine ja kaasamine koolitustegevuste elluviimisse ja arendamisse;
 • koolitustegevuste dokumendihalduse korrashoid;
 • koolitustegevuste eelarve planeerimine ja täitmise jälgimine;
 • koolituste kättesaadavuse ja tulemuste nähtavuse tagamine.

Kandidaadilt eeldame:

 • noortevaldkonna, mitteformaalse õppimise ja õpetamise ning kultuuridevahelise  kommunikatsiooni väärtuste ja põhimõtete tundmist ning oskust neid oma töös rakendada;
 • head analüüsi- ja organiseerimisvõimet, sh suutlikkust märgata detaile;
 • teadmisi EL noorte- ja haridusprogrammidest ning Eesti ja Euroopa noorsootöö ja noortepoliitika põhialustest;
 • erialast ettevalmistust ja töökogemust koolitusvaldkonnas;
 • oskust oma aega planeerida ja prioriteete seada;
 • oskust tulemuslikult tegutseda;
 • pingetaluvust;
 • väga head suulist ja kirjalikku väljendusoskust;
 • avaliku esinemise oskust ja kogemust;
 • väga head eesti ja inglise keele oskust;

Kasuks tuleb kogemus EL struktuuritoetustega ja hea vene keele oskus.

Kvaliteedijuht-koordinaatorina näeme töötamas inimest, kes on tööülesannete täitmisel iseseisev ja otsustusvõimeline, süsteemne, koostöövalmis, korrektne, arengule suunatud, algatusvõimeline ning kes on valmis nii Eesti-sisesteks kui välislähetusteks.

Pakume võimalust kaasa rääkida olulistel teemadel ühiskonnas; huvitavat ja vaheldus- ning vastutusrikast tööd rahvusvahelise noorsootöö valdkonnas, kaasaegset töökeskkonda motiveeritud kollektiivis, erialast täiendkoolitust, arengu- ja eneseteostusvõimalusi.

CV koos motivatsioonikirja ja palgasooviga palume saata hiljemalt 7. aprilliks, 2014 aadressil: SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo L. Koidula 13A, 10125 Tallinn või e-posti aadressil: Annely.Aasalaid@archimedes.ee

Täiendav informatsioon e-posti aadressil: Reet.Kost@archimedes.ee