Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Räägi kaasa õpirände tuleviku osas

Sel nädalal algatas Euroopa komisjon avaliku arutelu õpirände tulevikust. Küsimustiku eesmärk on koguda infot ja mõtteid, mis aitaks kujundada selle aasta lõppu kavandatud poliitilist ettepanekut õpirände kaasavamaks muutmise osas.

Euroopa Liit ja selle liikmesriigid peavad oluliselt piiriülest õpet ja ühise Euroopa haridusruumi ehitamist, mistõttu on nüüd kõikidel suurepärane võimalus oma sõna sekka öelda ning aidata haridus- ja noortevaldkonda rahvusvahelisemaks muuta.

Innovatsiooni, teadusuuringute, kultuuri, hariduse ja noortevaldkonna voliniku Mariya Gabrieli sõnul tugevdab õpiränne ühtekuuluvustunnet ja innustab hindama Euroopa Liidu mitmekesisust.

„See võimaldab meil kohtuda uute inimestega, leida sõpru ja, mis kõige tähtsam, õppida ja areneda. Usume, et õppijate jaoks peaks olema lihtsam saada teada võimalustest ja liikuda hõlpsasti eri riikide haridussüsteemide vahel,“ üles Gabriel. „Avalik arutelu annab võimaluse kuulata kõikide asjaomaste sidusrühmade mõtteid ja muuta Euroopa haridusruum reaalsuseks,“ lisas ta.

Õpiränne on väärtuslik kogemus saamaks teadmisi, oskusi ja pädevusi, mis on olulised nii karjäär tegemisel kui ka isiklikus arengus. Seni on aga ainult 15 protsenti Euroopa noortest mõnes teises liiduriigis praktikat teinud, koolitusel käinud või õppinud. Seetõttu on Euroopa komisjon otsustanud 2023. aastal õpirände tingimusi ajakohastada, et veelgi rohkem eurooplasi saaksid kogeda mõnes teises riigis.

Õpirändes osalemise peamisi takistusi ja nende kõrvaldamise võimalusi soovitakse avaliku küsitluse käigus arutada kõikide sidusrühmadega, näiteks õppijate, haridus- ja koolitussektori töötajate, noorsoo- ja sporditöötajatega. Eelkõige on oodatud oma tagasisidet jagama organisatsioonid, kes saadavad ja võtavad vastu õpirändes osalejaid, sealhulgas tööandjad.

Heade praktikate jagamise üleskutse ja kõigis ELi keeltes kättesaadav avalik küsimustik on avatud 12 nädalat, 8. veebruarist kuni 3. maini 2023 portaalis Have your Say.