Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Rahvusvaheliste noorteprojektide vahel ootab jagamist pool miljonit eurot

Erasmus+: Euroopa Noored programmi 2018. aasta viimane taotlusvoor ootab noorteprojekte, mis keskenduvad põhiväärtustele ja noorte aktiivsele osalusele põhiväärtuste kaitsel.

Kevadel toimunud teise taotlusvooru tulemusena laekus kõikjalt Eestist 103 taotlust noorteprojektide läbiviimiseks ning nendest toetati 38 parimat projekti rohkem kui 1,2 miljoni euro eest.
4. oktoobriks oodatakse aasta viimasesse taotlusvooru juba järgmisi projektitaotlusi, et jagada nende vahel projektide teostamiseks pea pool miljonit eurot.

Lisaks sellele on võimalik taotleda toetust osalemiseks Euroopa Liidu uues programmis Euroopa Solidaarsuskorpus, mille abil luuakse 18-30-aastastele noortele võimalused kas oma koduriigis või välismaal vabatahtlikus tegevuses osalemiseks, solidaarsusprojektide ellukutsumiseks või töötamiseks ja praktikaks valdkondades, mis keskenduvad ühiskonna vajadustele ja sotsiaalsetele väljakutsetele.

Euroopa Solidaarsuskorpuse taotlusvooru tähtajaks on 16. oktoober ja Eesti noorte osalust solidaarsustegevustes toetatakse rohkem kui 600 000 euroga.

Erasmus+: Euroopa Noored programmis toetatakse projekte viie rahvusvahelise tegevusvõimaluse raames, milleks on: noortevahetus; noorsootöötajate õpiränne; rahvusvahelised noortealgatused; strateegiline koostöö noortevaldkonnas; kohalikud ja rahvusvahelised noorte osalusprojektid. Kui 2017. aastal toetas SA Archimedese noorteagentuur läbi Erasmus+: Euroopa Noored programmi 3269 noore ja 977 noorsootöötaja osalemist Erasmus+: Euroopa Noored projektides, siis käesoleval aastal on kahes varasemas taotlusvoorus läbi erinevate projektide toetatud juba 3300 noore ja 676 noorsootöötaja osalemist.

SA Archimedese noorteagentuuri juhi Reet Kosti sõnul esitatakse igal aastal tunduvalt rohkem projektitaotlusi rahvusvahelistes projektides osalemiseks kui nende toetamiseks vahendeid on. „Noorte huvi ennast läbi rahvusvaheliste projektide ja osalusprojektide arendada ja proovile panna on jätkuvalt suur ning õnneks on selleks loodud ka hulgaliselt erinevaid võimalusi. Meie soov on, et sellised võimaluste olemasolu ja kättesaadavus oleks teadvustatud iga Eesti noore jaoks,“ lausus Kost.

„Erasmus+:Euroopa Noored programmi tulemuste ja mõjude kohta tehtud uuringud näitavad, et osalemine aitab 13-30 aastastel noortel arendada ettevõtlikkust, kultuuridevahelisi pädevusi koostööoskusi rahvusvahelises meeskonnas ning avab ka edaspidises elus uusi võimalusi,“ selgitas noorteagentuuri juht.