Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

SA Archimedese noorteagentuur otsib suhtekorraldajat

Noorteagentuur on sihtasutus Archimedese struktuuriüksus, mis tegeleb noorte, noorsootöötajate ja noortevaldkonna arengu toetamise ning rahvusvahelise koostöö edendamisega. Tegeleme tiimina iga päev selle nimel, et äratada noortes huvi maailma ja selle avastamise vastu ning ühendada noored selleks loodud võimalustega.

SA Archimedese noorteagentuuri (SANA) suhtekorralduse eesmärgiks on kasvatada teadlikkust SANA tegevusest ja SANA poolt elluviidavatest noorte- ja noorsootööprogrammidest ning muuta tulemused ja mõju nähtavaks välimistele huvirühmadele.

Otsime suhtekorraldajat, kelle peamisteks ülesanneteks on:

  • SANA avalike suhete koordineerimine (suhtekorralduse strateegia loomine, tegevuse kavandamine, elluviimine, tulemuste seire ja parendamine);
  • SANA programmide, sündmuste ja kampaaniate suhtekorraldustegevuste elluviimine;
    uuringutulemuste levitamine ja kommunikatsioonikorraldus;
  • SANA meediasuhete korraldamine, sh huvirühmadele suunatud artiklite koostamine;
  • SANA nõustamine suhtekorraldusalastes küsimustes.

Hankes osalemiseks palume saata hiljemalt 30. septembriks e-posti aadressil reet.kost@archimedes.ee järgmise info vabas vormis:

  1. Suhtekorraldusteenuse osutamisega seotud isiku tutvustus. Pakkujal peab olema võimekus osutada kvaliteetset teenust proaktiivselt ja järjepidevalt. Eeldame, et teenuse osutamisega vahetult seotud isikul on kõrgharidus (vähemalt bakalaureus või sellega võrdsustatud kraad) suhtekorralduse, ajakirjanduse, kommunikatsioonijuhtimise või avalike suhete alal ja ta omab viimase 36 kuu jooksul pidevat erialast töökogemust (max 1,5 lk).
  2. Tulemusliku suhtekorraldustegevuse näited (vähemalt 3 erinevat näidet) , kirjeldades lühidalt tegevust, oma rolli protsessis ja avaldunud tulemusi ja/või mõju (max 2 lk).
  3. Visioon SANA suhtekorraldusest aastal 2020 (max 1 lk).
  4. Arvestuslik tunnihind ilma ja koos kõigi maksudega.

Pakkumiste hindamisel hindab hankija pakkuja varasemat kogemust (50 punkti) pakkumise hinda ilma maksudeta (20 punkti, arvestusega vähim on parim) ja visiooni (30 punkti).

Jätame endale õiguse pöörduda pakkujate poole täiendavateks läbirääkimisteks.

Valituks osutunud isikuga sõlmitakse võlaõiguslik leping perioodiks 10/2019-31/12.2020. Eduka koostöö puhul võib osapoolte kokkuleppel pikendada lepingut täiendava kalendriaasta ulatuses.