Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

SA Archimedese noorteagentuur võitis Euroopa Komisjoni konkursi üleeuroopalise noortevaldkonna kompetentsikeskuse juhtimiseks

Euroopa Komisjon annab üleeuroopalise noortevaldkonna osaluse ja informatsiooni kompetentsikeskuse juhtimise Eestisse.

Euroopa Komisjon reorganiseeris sel suvel noortevaldkonna ressursikeskuste ehk SALTOde tegevuse ning korraldas selleks 35 Euroopa noortevaldkonna riiklike agentuuride hulgas konkursi. Kahe varasema ressursikeskuse ühendamisel tekkinud noorte osaluse- ja informatsiooni ressursikeskus hakkab konkursi tulemusena paiknema SA Archimedese noorteagentuuris.

„See on Eesti noortevaldkonnale ja Erasmus+ riiklikule agentuurile kahtlemata suur tunnustus ja võit, mis esitab samal ajal ka põnevaid uusi väljakutseid,“ lausus noorteagentuuri juht Reet Kost.

Ressursikeskuste taotlusi hinnanud Euroopa Komisjoni hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraat leidis, et SA Archimedese noorteagentuuri esitatud taotlus ja tööplaan oli põhjalik ning sisukas. Järgmise kolme aasta jooksul finantseerib Euroopa Komisjon Eestis paiknema hakkavat osaluse- ja informatsiooni ressursikeskust kokku pea 1 miljoni euroga, millele lisandub 5%-ne riiklik kaasfinantseering

Reet Kosti sõnul keskendub järgmiseks kolmeks aastaks Eestisse määratud ressursikeskus sellele, et aidata üle Euroopa kaasa noorte osaluse suurendamisele otsustusprotsessides ja ühiskonnas laiemalt.

„Äsja lõppenud kohalike omavalitsuste volikogude valimistel said esmakordselt osaleda ka 16- ja 17-aastased Eesti noored. Sarnane suund on hoogu kogumas ka mujal Euroopas ning selle toetamine saab kindlasti olema üks meie väljundeid, kuid mitte ainult. Soovime tegutseda noorte osaluse kompetentsikeskusena, mis aitab Erasmus+ riiklikel agentuuridel ja Euroopa Liidu institutsioonidel luua paremaid tingimusi noorte osaluseks, mille keskmes on noorte huvide ja vajadustega arvestamine,“ selgitas Kost.

Salto-Youth on võrgustik, mis toetab Erasmus+: Euroopa Noored programmi raames läbiviidavat õpi- ja koolitustegevust. SALTO võrgustik töötab välja ja levitab noortevaldkonna õppe- ja koolitusmaterjale, korraldab rahvusvahelisi koolitusi ja partnerlusseminare ning toetab Erasmus+ agentuuride tegevust noorte valdkonnas. Valdkondlikud ja regionaalsed ressursikeskused asuvad alates 2018. aastast Belgias, Poolas, Prantsusmaal, Sloveenias, Saksamaal ja Eestis.

Noorteagentuur on sihtasutuse Archimedes struktuuriüksus, mis tegeleb noorte, noorsootöötajate ja noortevaldkonna arengu toetamisega ning rahvusvahelise koostöö edendamisega.

  1. aastast tegutseva noorteagentuuri visioon on “Aitame Eestil kasvada!”