Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

SALTO mõttekoda: täiskasvanud ei soovi oma “võimu” noortega jagada

3.–4. aprillil toimus Tallinnas Arhitektuurikatlas SALTO Noorte Osaluse ja Informatsiooni Ressursikeskuse (SALTO-YOUTH Participation & Information Resource Centre) rahvusvaheline mõttekoda, kuhu olid kaasatud oma ala eksperdid 16 erinevast riigist.

SALTO Noorte Osaluse ja Informatsiooni Ressursikeskust koordineerib Sihtasutus Archimedese Noorteagentuur, mis sai õiguse keskust juhtida käesoleva aasta jaanuaris pärast avaliku konkursi võitmist. Mõttekoda oli keskuse esimene sündmus.

Esimeses mõttekojast võttis osa 25 eksperti 16 riigist – nende hulgas uurijad, õppejõud, noored aktivistid, noorteliidrid, poliitikakujundajad Euroopa Liidu ja kohalikul tasandil, noorsootöötajad jt. Mõttekoja liikmeks soovis saada üle 200 inimese ligi 50 riigist.

“Me ei kutsunud mõttekoda kokku vaid SALTO tegevuse nõustamiseks ja suunamiseks – eesmärgiks on lahata noorte osaluse kitsaskohti niiöelda vundamendist katuseni. Mõttekoja eesmärgiks on esitada ettepanekuid ja välja töötades lahendusi, mida saaks rakendada ka Euroopa Liidu poliitikates,” selgitas SALTO Noorte Osaluse ja Informatsiooni Ressursikeskuse koordinaator Martti Martinson.

“Peamine väljakutse noorte osaluse temaatikas on kindlasti otsuste tegijate, st täiskasvanute, soovimatus oma “võimu” noortega jagada. See omakorda tuleneb vähemasti osaliselt usaldamatusest noorte kui sihtgrupi vastu,” väljendas Martinson mõttekoja liikmete poolt esile toodud ühte peamist takistust noorte osaluse parandamiseks ühiskonnas.

Mõttekoda jätkab tööd

Keskus tegeleb mõttekoja sisendi ja sellega kaasneva taustaanalüüsiga edasi kahes osas: esiteks kasutatakse sisendit SALTO 2019. tegevuskava loomiseks ja teiseks võetakse mõttekoja töö aluseks poliitikakujundamisel osalemises – näiteks ettepanekute tegemisel Euroopa Komisjonile seoses uue põlvkonna noorteprogrammiga, EL noortestrateegiaga, tegevuste kujundamisel Euroopa Parlamendi valimisteks 2018 jne.

Mõttekoja järgmine kohtumine on virtuaalne ning käesoleval aastal kohtub mõttekoda korra veel ka oktoobris Hollandis.

“Kuna mõttekotta kandideeris arvestatav hulk väga pädevaid eksperte, otsustasime neid kaasata ekspertidena väljaspool mõttekoda. Paljud neist, kes SALTO mõttekoja liikmeks ei saanud on siiski väga olulise kogemustepagasiga ja soovime seda aktiivselt oma töös kasutada. Väga positiivne, et paljud kandideerinutest on juba avaldanud valmisolekut koostööks ning oma ekspertiisi jagamiseks meie teistest ettevõtmistes,” lisas Martinson.