Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

SALTO Noorte Osaluse ja Infotegevuse Keskus otsib osaluse koordinaatorit

Kas soovid suurendada demokraatlikus elus osalemist kogu Euroopas? Kui jah, siis kutsume sind kandideerima SALTO PI osaluse koordinaatori kohale!

Euroopa demokraatlikus elus osalemise toetamiseks on SALTO PI põhiülesanne aidata Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse riiklike büroode võrgustikul ning sihtrühmadel ära kasutada Euroopa Liidu ainulaadset potentsiaali kvaliteetse teabe pakkumisel osalemisvõimaluste kohta, osalusoskuste tugevdamisel ja demokraatlike protsesside edendamisel kodanikuühiskonna erinevates valdkondades ning sotsiaalsete ja kultuuridevaheliste pädevuste, kriitilise mõtlemise ja meediapädevuse arendamisel.

SALTO PI põhiülesanded Erasmus+ hariduse ja koolituse valdkonnas on:

  • Erasmus+ haridus- ja koolitusvaldkonna projektide ja tegevuste kvaliteedi ja mõju tõstmine, keskendudes aktiivsele osalemisele ja kodanikuaktiivsusele.
  • Programmis Erasmus+ määratletud demokraatlikus elus aktiivse osalemise prioriteedi elluviimise, järelevalve ja järelmeetmete optimeerimine.
  • Võtmeroll Erasmus+ riiklike büroode juhendamisel aktiivsele osalemisele ja kodanikuaktiivsusele keskenduvate projektide analüüsimisel ja mõju hindamisel.

Rohkem infot SALTO PI kodulehel (inglise keeles).