Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Taotle Euroopast toetust sotsiaalse kaasatuse edendamiseks hariduse ja noorsootöö abil

Euroopa Komisjon on välja kuulutanud Erasmus+ tsentraalse taotlusvooru, millega toetatakse haridus- ja noortevaldkonna projekte, mis edendavad sotsiaalset kaasatust.

Taotlustähtaeg:  30.05.2016 kell 13.00 Eesti aja järgi

Konkursikutse raames esitatud taotlus peab käsitlema ühte kahest järgmisest üldeesmärgist ja ühte kuni kolme erieesmärki.

1) vägivaldse radikaliseerumise vältimine ning demokraatlike väärtuste, põhiõiguste, kultuuridevahelise mõistmise ja kodanikuaktiivsuse edendamine;

2) ebasoodsas olukorras olevate õppijate, sealhulgas sisserändaja taustaga õppijate kaasamise soodustamine, vältides ühtlasi diskrimineerimist ja võideldes selle vastu.

Toetatavad tegevused  on näiteks:
— õppetavade, -vahendite ja -materjalide, sealhulgas õppekavade ja kursuste kohandamine;
— konverentsid, seminarid, töötoad ja kohtumised poliitikakujundajate ja otsustajatega;
— heade tavade ja õpikogemuste hindamine, jagamine ja valideerimine;
— koolitused ja muud suutlikkuse arendamise meetmed (nt õpetajatele, noorsootöötajatele, kohalike omavalituste esindajatele, vangla töötajatele jt);
— sihipärased teadlikkuse suurendamise ja teabe levitamise meetmed, mis hõlmavad teabematerjali ja tõhusaid kommunikatsioonistrateegiaid;
—  vabatahtliku tegevuse projektid 17–30 aastastele noortele
—  vaata kogu tegevuste nimekirja siit.

Kutse raames toetatakse kolme tegevussuunda:
Tegevussuund 1: riikidevahelised koostööprojektid  – taotlejaks neli organisatsiooni, kes esindavad nelja toetuskõlblikku riiki.
Tegevussuund 2: suuremahulised vabatahtliku töö projektid – taotlejaks kolm organisatsiooni, kes esindavad kolme toetuskõlblikku riiki
Tegevussuund 3: programmi „Erasmus+” riiklike büroode võrgustik – taotlejaks neli programmi „Erasmus+” noorsoovaldkonna riiklikku bürood, kes esindavad nelja toetuskõlblikku riiki.

Projekt peab algama ajavahemikus 1.–31. detsembrini 2016. Projekti kestus peab olema kas 24 või 36 kuud. Maksimaalne toetus projekti kohta on 500 000 eurot.

Loe taotlusvooru tingimuste ja taotlemise korra kohta täpsemalt siit.

pariisi_avaldusTaotlusvooru eesmärk on  edendada, kohandada ja tutvustada uuenduslikke tavasid, mis kuuluvad 17. märtsil Euroopa Liidu haridusministrite kohtumisel kokku pandud avalduse kohaldamisalasse (edaspidi „Pariisi avaldus”).  Pariisi avaldus käsitleb kodanikuõigustel ning ühistel vabadustel, sallivusel ja mittediskrimineerimisel põhinevate väärtuste edendamist hariduse kaudu. Loe Pariisi avaldust siit.