Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Taotle toetust, et korraldada oma kodupiirkonnas Euroopa Noortenädalat

euroopa noortenädal

4.-10. mail tähistame Eestis juba seitsmendat korda Euroopa Noortenädalat (European Youth Week). Seekordse Euroopa Noortenädala teemaks on noorte aktiivne osalemine töö- ja ühiskonnaelus ning noorte rahvusvahelised võimalused.

Euroopa Noortenädala eesmärk on edendada ja tõsta esile noorte aktiivset osalust  töö- ja ühiskonnaelus ning kasvatada noorte teadlikkust erinevatest võimalustest ühiskonnas (sh Euroopa tasandil) osaleda ja kaasa rääkida. Kuivõrd tegemist on üle-Euroopalise ettevõtmisega, on tähtsal kohal just rahvusvahelised võimalused (sh Erasmus+ programmi) ja rahvusvahelise kogemuse väärtus.

Euroopa Noortenädala sündmusi Eestis korraldab SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo koostöös erinevate riiklike, maakondlike ja kohalike partneritega ning noortega üle Eesti.

Kui sinagi tahaksid Euroopa Noortenädala jooksul oma kodupiirkonnas Euroopa Noortenädala tegevusi korraldada, on Sul võimalik taotleda SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroolt toetust. SA Archimedes ENEB toetab iga maakonna tegevusi maksimaalselt 500 euro ning infomaterjalide (Erasmus+ programmi infomaterjalid, noortenädala plakatid) ja osaliselt ka meenetega (õhupallid, piirdelint, pastakad, riidest kotid).

Noortenädala tegevuste formaat ega arv ei ole ette määratud. Korraldada võib nii töötube, koolitusi, avalikke infoüritusi, võistlusi, mänge, debatte, konkursse, näitusi, luua temaatilisi videoid jne. Oluline on sündmuse sobivus Euroopa Noortenädala teemaga ning noorte huvi ning aktiivne osalus sündmuse planeerimisel ja elluviimisel. Samuti on tähtis, et tegevused oleksid tasuta ning avatud kõikidele noortele, kes osaleda soovivad.

Taotlemiseks täida:
1. Euroopa Noortenädala taotlusvorm
2. Lisa1_ Euroopa Noortenädala programm

Taotlusvorm ja programm palun saada hiljemalt 13. märtsiks digiallkirjastatult annika.teder@archimedes.ee või postiga SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo, Koidula 13a,10125 Tallinn. Toetust saavad taotleda juriidilised isikud ning toetuse väljamakse toimub arve alusel.* Maksimaalne toetussumma on 500 eurot (käibemaksukohuslastel sh käibemaks).

Tulemustest anname teada hiljemalt nädala jooksul pärast tähtaja möödumist. Pärast tegevuste elluviimist, peab taotleja hiljemalt 18. maiks esitama lühikese tegevusaruande.

Lisaks Eestile toimuvad Euroopa Noortenädala sündmused kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. Keskselt koordineerib Euroopa Noortenädala tegevusi Euroopa Komisjon.
Euroopa Noortenädala ametlik kodulehekülg on youthweek.eu ja kasutusel on ka ühine  #youthweek.

Vaata ka, mis toimus Eestis eelmisel Euroopa Noortenädalal aastal 2013.


*Võimalik on ka toetuse väljamakse ettemakse arve alusel enne sündmuste toimumist.