Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Tegevusjuhis seoses reisimisega koroonaviiruse riskipiirkondadesse

Kui teie Erasmus+ või Euroopa Solidaarsuskorpuse tegevused sisaldavad reisimist koroonaviiruse COVID-19 riskipiirkondadeks tunnistatud aladele või läbi nende, või peaksite võõrustama osalejaid nendest piirkondadest, siis palume järgida alljärgnevaid juhtnööre:

 • Jälgige välisministeeriumi jooksvalt uuendatavat reisiinfot riikide kaupa (soovitused vältida reisimist teatud piirkondadesse): https://reisitargalt.vm.ee/
 • Kui välisministeerium soovitab mitte reisida konkreetsesse koroonaviiruse COVID-19 riskipiirkonda, siis seda olukorda käsitletakse kui vääramatut jõudu ehk force majeure’i *.
 • Kui reisisihiks oleva riigi, regiooni või kohaliku tasandi ametkonnad langetavad otsuse, mis takistab tegevuste elluviimist, nt sulgevad koolid, projekti tegevuskoha, jms, siis käsitletakse seda olukorda kui vääramatut jõudu.
 • Kui tegevuses osalejad on pärit koroonaviiruse COVID-19 riskipiirkondadest ja loobuvad sel põhjusel tegevuses osalemast, käsitletakse seda kui vääramatut jõudu.
 • Juhul, kui otsustate oma tegevuse edasi lükata, tühistada või katkestada, informeerige sellest oma saatvat organisatsiooni, kes omakorda teavitab lepingujärgset kontaktisikut SA-s Archimedes e-kirja teel.
 • Informeerige projekti teisi osapooli oma otsusest.
 • Kui osalete projektis, mida rahastatakse mõne teise riigi Erasmus+ agentuuri kaudu, siis pöörduge projekti koordinaatori poole täpsemate juhtnööride saamiseks.
 • Dokumenteerige kogu tõendusmaterjal, kaasa arvatud ametkondade ametlikud teated, kuvatõmmised välisministeeriumi reisisoovitustest, asjassepuutuv kirjavahetus, reisiga seotud kuludokumendid jms.
 • Teavitage oma kindlustusseltsi kindlustuslepingus ette nähtud aja jooksul ning taotlege kulude korvamist. Lisage kindlustusseltsi otsus (nii positiivne kui negatiivne) tõendusmaterjali hulka.
 • Pärast vääramatu jõu juhtumit esitatakse avaldus SA-le Archimedes. Iga juhtumit käsitletakse eraldi.
 • Avalduse vormid on kättesaadavad siin.
 • Kui tegevuses osaleja on saabunud koroonaviiruse COVID-19 riskipiirkonnast või läbinud oma teel seda piirkonda, siis soovitame järgida Terviseameti juhiseid: terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

* Force majeure ehk vääramatu jõud on ettearvamatu asjaolu, mis ei sõltu lepingupoolte tahtest, mida pooled ei saa mõjutada ega ära hoida ning mis ei võimalda täita kokkuleppejärgseid kohustusi.

SA Archimedes ja Euroopa Komisjon jälgivad koroonaviirusega seotud olukorda. Selle muutudes uuendame vajadusel oma juhtnööre.

Täiendavate küsimuste korral võtke ühendust oma lepingujärgse kontaktisikuga SA-s Archimedes.