Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

2. vooru INFOGRAAFIK: Koroonaviiruse temaatika jõudis ka noorte projektitaotlustesse

Äsjalõppenud Erasmus+ noortevaldkonna taotlusvooru mõjutasid jõuliselt koroonapandeemiast tõukunud ideed. Toetust taotlevate projektide kogusumma ületas 6 miljoni euro piiri.

Erasmus+ noortevaldkonna II taotlusvoorus esitati noortele suunatud tegevuste ellu viimiseks 84 taotlust. Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi esitati 30 taotlust.

Eestis koordineerib noortele ja noortevaldkonnale avaraid arengu- ja rahvusvahelise koostöö võimalusi pakkuvaid Euroopa Liidu programme Euroopa Solidaarsuskorpus ja Erasmus+ noortevaldkonnas SA Archimedese noorteagentuur.

Noorteagentuuri juht Reet Kost nendib, et 2020. aasta teise taotlusvooru tulemus oli meeldivalt üllatav. „Kartus, et tänasest olukorrast tingituna võib noortel olla aja- ja motivatsioonipuudus lüüa kaasa rahvusvahelistes projektides, osutus asjatuks. Otse vastupidi, noored ja noortevaldkonna organisatsioonid on äärmiselt leidlikud ja näevad võimalusi ka kriisi ajal nii kohalikus kui ka rahvusvahelises tegevuses kaasa lüüa ja maailma parandada. Väga palju oli uusi taotlejaid, kes pole varasemalt noortevaldkonna rahvusvahelistest võimalustest osa võtnud ja samuti säravaid ideesid, millest nii mõnedki olid sündinud just inspireerituna praegusest keerulisest ajast,“ selgitas Kost.

Koroonatemaatikast tõukunud projektides on mõeldud uutele veebipõhiste meetodite arendamisele, mis aitaks noori taasintegreerida aktiivsesse ühiskondlikku ellu, samuti on palju käsitletud vaimse tervise temaatikat. Projekti-ideedes pole ka unustatud kriisi ajal täiesti uudsesse olukorda sattunud noorsootöötajaid – taotluste hulgas leidub projekte, mille tulemusena võiksid valmida töövahendid ja meetodid noorsootöötajatele, mis aitaksid nõustada noori vaimse tervise teemadel, toetada vähemate võimalustega noorte võtmepädevusi, kaasatust ja ühiskondlikku aktiivsust globaalses tervisekriisis.

Traditsiooniliselt osutusid noorte hulgas kõige populaarsemaks tegevuseks Erasmus+ noortevahetused, kuhu laekus käesoleva aasta II taotlusvoorus 38 taotlust kogusummas 982 299 eurot. Noorsootöötajate õpirände projekte esitati 22, noortevaldkonna strateegilise koostöö projektide elluviimiseks 16 ja noorte osalusprojektide teostamiseks 8 taotlust. Kokku esitati Erasmus+ noortevaldkonna taotlusi pea 4 miljoni euro ulatuses.

Hästi on käima läinud ka kõigest paari aasta vanune Euroopa Solidaarsuskorpuse programm, mis ühendab enda alla erinevad tegevusvõimalused: vabatahtliku teenistuse, kohalikud solidaarsusprojektid ning töö- ja praktikaprojektid. „Euroopa Solidaarsuskorpus on päris kindlasti üks tugevamaid alternatiive noortele vanuses 18 kuni 30 eluaastat, kes sooviksid ennast proovile panna ja saada väärt kogemusi, mis toetavad nii aktiivses ühiskondlikus tegevuses osalemist kui ka tööellu astumist. Ei pea ilmtingimata põllule saaki koristama minema, nagu siin soovitatud on,“ lausus Reet Kost.

2020. aasta teises taotlusvoorus laekus solidaarsuskorpuse programmi 30 taotlust eelarvega üle 2 miljoni euro.

SA Archimedese noorteagentuur hindab taotlusi ning avalikustab tulemused juuni esimeses pooles.

2020. aastal ootab ees veel üks taotlusvoor, mille tähtaeg on 1. oktoobril.

2019. aastal toetas noorteagentuur Erasmus+ noortevaldkonna ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi taotlusi 3 921 469 miljoni euro ulatuses.