Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Teisel Euroopa Noorsootöö Konverentsil seatakse sihte noorsootöö tulevikuks

27.-30. aprillil toimub Belgias teine Euroopa Noorsootöö Konverents, mis vaatab otsa olulistele arengutele, mis on toimunud Euroopa noorsootöös ja noortepoliitikas viimase 5 aasta jooksul.

logoKonverents toob kokku üle 400 noorsootöötaja, noortevaldkonna eksperdi, teadlase ja poliitikakujundaja üle Euroopa, et

  • kaardistada ja anda hinnang noorsootöös ja noortepoliitikas toimunud arengutele alates 2010. aastast
  • arutleda noorsootöö väljakutsete üle kohalikul, riiklikul ja Euroopa tasandil
  • leida mitmekesiste noorsootöö praktikate ja käsitluste taustal üles see, mis on noorsootöös ühine, et toetada valdkonna laiemat tunnustamist ja väärtustamist
  • luua osalevate organisatsioonide ja riikide vahel kasulikke sidemeid ja uusi võimalikke koostööplaane

Konverentsi lähtekohaks on valitud 7 noorsootöös olemuslikku küsimust, mille ümber käib arutelu konverentsi töötubades:

1. Mis on noorsootöö mõte/olemus?
2. Mis on noorsootöö eesmärk ja oodatav mõju kohalikul, riiklikul ja Euroopa tasandil?
3. Millised on/võivad olla need noorsootöö erinevad tegevused, mis on kooskõlas noorsootöö eesmärkidega? Kas siin on ka mingid piirid?
4. Millised on noorsootöö sidemed teiste noorte elu puudutavate valdkondadega nagu formaalharidus, koolitusvaldkond, tööturg, ettevõtlus, tervis jms? Kuidas selliseid sidemeid luua ja samal ajal siiski säilitada noortevaldkonna erilisus?
5. Kuidas saab noorsootöö saavutada suuremat tunnustust oma tegevuse ning selle mõju eest, mida noorte elus ja kogukonnas luuakse?
6. Millised haridus- ja koolitusvõimalused tuleb luua, et tagada noorsootöö professionaalsus ja kvaliteet?
7. Kuidas veenda poliitikuid ja avalikkust noorsootöö väärtuses, et tagada valdkonna jätkusuutlikkus?

Lisaks temaatilistele töötubadele tutvustatakse konverentsil ka 24 uuenduslikku ja eriilmelist noorsootöö praktikat erinevatest Euroopa riikidest. Ühena 24-st näitest tutvustab SA Archimedes Noorteagentuur koolide ja noorsootöö edukat koostööd õpilaste sotsiaalsete ja meeskonnatöö oskuste arendamisel „Hooliva klassi” pilootprojekti näitel. Hooliv Klass pälvis 2014. aasta lõpus Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi noortevaldkonna tunnustusüritusel „aasta koostöö“ tiitli.

Konverentsi töötubade ja arutelude peamise tulemusena pannakse kokku deklaratsioon, et anda suuniseid Euroopa noorsootöö strateegia uuendamiseks ning toetada noorsootöö tunnustamist ja jätkusuutlikkust Euroopa tasandil. Deklaratsiooni esmaesitlusele konverentsi viimasel päeval on kutsutud ka Euroopa Komisjoni ja Euroopa Nõukogu esindajad. Deklaratsiooni kokku panemisse panustab ühe toimetajana ka SA Archimedes Noorteagentuuri juhataja Reet Kost.

Eestit esindavad konverentsil Reet Kost ja Karin Öövel SA Archimedes Noorteagentuurist, Aare Vilu Haridus- ja Teadusministeeriumi Noorteosakonnast, Maria Keba ja Kaur Kötsi Eesti Noorsootöö Keskusest, Heidi Paabort Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusest, Marti Taru Tallinna Ülikoolist, Marina Uleksina Huvikoolide Liidust ja Reet Sillavee Eesti Noorteühenduste Liidust.  Lisaks tegutseb Eesti koolitaja Kristi Jüristo konverentsi ühe arutelujuhina.

Euroopa Noorsootöö Konverents toimub Belgia Euroopa Liidu Ministrite Nõukogu eesistumise raames.

Tutvu ka konverentsi taustadokumendi – Lõuna-Walesi Ülikooli Euroopa noortepoliitika professori ja eluaegse noorsootöötaja Howard Williamsoni võrdleva analüüsiga Mapping and scanning the horizons for European youth work in the 21st century“.